Themamiddag NUT 2.0

Een bootcamp voor NUT-leden organiseren bij het Talencentrum Defensie, een bus huren en de hei op, puur om een dag met collega’s bij te praten: een heel kleine greep uit de ideeën die werden geopperd tijdens de themamiddag NUT 2.0 eind november in Breda. Daar vond de jaarlijkse directeurenthemamiddag plaats in de Trip van Zoudtlandkazerne, op uitnodiging van Jan-Carel Annevelink en zijn team.

Op een snikhete dag in juni eerder dit jaar was in Nijmegen door het bestuur de basis gelegd voor de themamiddag: doen we als NUT de juiste dingen, doen we ze op een goede manier en leven er ideeën onder de leden voor innovatie en verbetering. Resultaat was een enquête die door 50 leden is ingevuld. Met de uitkomsten van die enquête zijn vervolgens door het bestuur concrete vragen geformuleerd waarop de aanwezige directeuren tijdens de themamiddag antwoorden konden geven. Dat waren vragen als: is de huidige vergaderstructuur optimaal, kun je instrumenten aanleveren om samenwerking tussen NUT-leden te verbeteren. Verdere input is opgehaald bij de voorzitters van de themagroepen op 3 december jl. tijdens de jaarlijkse decembervergadering.

De volgende stap is uit alle ideeën een aantal concrete actiepunten te destilleren die in 2020 zullen worden opgepakt. Dit gebeurt in februari. Tijdens de conferentie in maart in Tilburg zal het bestuur die actiepunten aan het directeurenoverleg voorstellen.

Al met al een intensief jaar nadenken over NUT 2.0. Aan alle leden die waardevolle input hebben geleverd: veel dank!

(Katja Hunfeld, UTLC, Universiteit Twente)