Training interculturele vaardigheden voor Tilburg University

Begin 2020 heeft het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen een aanbesteding gewonnen om een training interculturele vaardigheden te verzorgen aan het ondersteunend personeel (obp) (450 medewerkers) van Tilburg University. De training is onderdeel van een onderzoekstraject bij de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.

Vanwege de COVID-19-epidemie moesten de eerste reeks lessen die dit voorjaar ter plaatse gegeven zouden worden, opgeschort worden. In oktober begint de onlineversie voor de eerste groep deelnemers, in het voorjaar van 2021 volgt de tweede groep.

We zullen te zijner tijd melding doen van de onderzoeksresultaten wanneer die gepubliceerd worden.

(Jeroen van Engen, Talencentrum, Rijksuniversiteit Groningen)