UvA en HvA ontwikkelen MOOC voor beter schrijven in het hoger onderwijs

De UvA en de HvA gaan tezamen aan de slag met de ontwikkeling van een MOOC (Massive Open Online Course) Beter Schrijven in het Hoger Onderwijs. Dit project wordt deels gefinancierd  met gelden uit de subsidieaanvraag die door SURFNET werd gehonoreerd. Het INTT zal namens de UvA aan het project deelnemen. De HvA en UvA werken sinds jaar en dag samen aan de gemeenschappelijke, open taalsite www.taalwinkel.nl . De auteurs van deze site nemen de ontwikkeling van de MOOC ter hand. De MOOC is gericht op het verbeteren van de schrijfvaardigheid van alle studenten in het hoger onderwijs in Nederland en landen waar het Nederlands wordt onderwezen. Daarbij kan een student individueel, op eigen tempo de cursus volgen maar docenten van deze opleidingen kunnen de MOOC ook in hun eigen onderwijs opnemen, bijvoorbeeld in Black Board.

(Francien Schoordijk, Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies, Universiteit van Amsterdam)