Verschenen: Succes! Lees- en schrijfmethode laaggeletterden

SuccesVU-NT2 heeft in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven de nieuwe, papieren lees- en schrijfmethode Succes! gemaakt. Succes! is een lesmethode voor volwassenen die Nederlands spreken en die beter willen leren lezen en schrijven. Het is de eerste schriftelijke, integrale lees- en schrijfmethode van niveau Instroom tot en met niveau 2F.

Succes! bestaat uit de volgende twee producten:

Themaboekjes
Een groot aantal themaboekjes (ca. 60), uitgesplitst naar niveau: Op weg naar Instroom, Op weg naar 1F en Op weg naar 2F. De thema´s zijn verdeeld over ‘Dagelijks leven’ en ‘Werk’. Het zijn verbruiksboekjes waar deelnemers in kunnen schrijven.

De Taalhulp
In de Taalhulp staan aanwijzingen voor de begeleider: hoe de deelnemer te ondersteunen bij het leren schrijven en het versterken van de woordenschat en ook hoe feedback op schrijfproducten te geven. De Taalhulp bevat zogenoemde Taalkaarten met daarop uitleg en suggesties voor oefeningen per schrijfprobleem.

Kijk voor meer informatie over Succes! op www.taalvoorhetleven.nl/succes

(Ivet van der Eerden, VU-NT2, Vrije Universiteit Amsterdam)