Verslag eerste studiedag themagroep Interculturele Communicatie (IC)

Op vrijdag 20 oktober 2017 organiseerde de themagroep Interculturele Communicatie (IC) van de NUT voor de eerste keer een studiedag voor haar leden en die van NT2 met als centrale topic “Interculturele communicatie in het hoger onderwijs”.

 

 

 

De gastheer en –vrouw van dienst en tevens medeorganisatoren waren Vincent Merk, de voorzitter van de themagroep en van de TU/e, en Annemie Decavele, lid van de themagroep en van het Instituut voor Levende Talen (ILT) van de KU Leuven. Het ILT verviel ditmaal dan ook de eer om dit gezelschap uit zowel diverse Nederlandse en Vlaamse talencentra als uit eigen gelederen te mogen ontvangen. Na de ontvangst met de nodige koffie stond Edwin Hoffman , onderzoeker, trainer en adviseur ‘Interculturele communicatie en diversiteit’ op het programma, die gepassioneerd eerst zijn visie op interculturaliteit gaf en vervolgens zijn bekende TOPOI-model presenteerde (zie foto’s). Daarna paste hij het model op de door het aanwezige gezelschap aangebrachte case-studies verder toe.

In de namiddag volgden twee praktische workshops. Samen met Yvonne Verhoeff, trainer interculturele communicatie en lid van SIETAR-NL, verkende het gezelschap een online cursus interculturele communicatie die gebaseerd is op de zes dimensies van Geert Hofstede (zie https://www.odat.nl/). Deze liggen ten grondslag aan de hele ontwikkeling van interculturaliteit in een praktisch jasje.

Daarna presenteerde Michaela Carriere van de Rijksuniversiteit Groningen enkele inzichten vanuit haar ervaring met vluchtelingen alsook een nieuw praktisch instrument van de Syrian Refugee Cultural Detective package. Hiermee werd de link gelegd tussen interculturaliteit en NT2 als onderwijsvak dat veel met interculturele communicatie te maken heeft.

De dag eindigde naar goede Nederlandse gewoonte met een afsluitend informeel moment in plezante Vlaamse sfeer waarbij naast de drankjes ook de ideeën goed borrelden (zie foto’s). Het enthousiasme van de aanwezigen en de vruchtvolle uitwisseling van ervaringen en ideeën smaakten naar meer en doen uitkijken naar een volgende samenkomst. Met dank aan de sprekers, alle aanwezigen en de organisatie voor de aangename dag. Wordt vervolgd!

(Vincent Merk, TU Eindhoven & NUT-themagroepvoorzitter Interculturele communicatie, met dank aan Tine Truijen van het ILT voor haar redactionele bijdrage)