Videoclips academische vaardigheden

Afgelopen jaar hebben we bij ATC, Universiteit Leiden, videoclips ontwikkeld voor Academische Vaardigheden. De clips zijn kort (5-8 minuten) en zijn inhoudelijk gebaseerd op de colleges die vanuit ATC jarenlang zijn verzorgd bij verschillende bachelor opleidingen. De video’s kunnen op verschillende manieren worden ingezet: door een vakinhoudelijke docent, die academische vaardigheden in zijn/haar vak moet verwerken, of door de docent Academische Vaardigheden die op deze wijze de basis niet meer hoeft uit te leggen, en de tijd met de studenten kan besteden aan het toepassen van de kennis, dus het eigenlijke schrijven of presenteren.

We hebben twee series ontwikkeld, een Nederlandstalige en een Engelstalige versie. Deze series zijn los van elkaar ontwikkeld, en het betreft dus geen vertaling. De Engelstalige versie is nu nog alleen gericht op Reading and Writing; een aantal clips over Presenting komt in het voorjaar van 2023 beschikbaar. Er is ook een docenthandleiding beschikbaar voor de Nederlandse videoclips en een teacher’s guide voor de Engelstalige serie.

Studenten kunnen de video’s ook op Youtube vinden. Altijd handig als ze in het derde jaar hun scriptie moeten schrijven en niet meer weten hoe het ook al weer zat met parafraseren, of met hedging.

We hebben op de Cercles-conferentie in Porto een presentatie gegeven en de video’s zijn bij de buitenlandse collega’s zeer goed ontvangen.

(Gea Hakker, Academisch Talencentrum, Universiteit Leiden)