VLIR-project vluchtelingen: ronde tafels en colloquium op 24 april

De VLIR-werkgroep Gelijke Kansen is gestart met een Vlaanderenbreed vluchtelingenproject. Het einddoel is een geïntegreerde set van actiepunten en beleidsaanbevelingen om de integratie van vluchtelingen aan de Vlaamse universiteiten te bevorderen. Deze nota zal worden bezorgd aan alle universiteitsbesturen, externe stakeholders, en de Vlaamse en federale regeringen.

Om gericht te werken werden er acht thematische ronde tafels samengesteld die elk één aspect van de problematiek uitdiepen. Christine Engelen (UAntwerpen, Linguapolis) is voorzitter van ronde tafel 6, over de inzet van Vlaamse studenten bij het onthaal en de integratie van vluchtelingen.

De andere thema’s zijn potentiële instroom, informatie voor vluchtelingen, sociaal beleid, validering en erkenning van competenties en kwalificaties, voortrajecten (taal e.d.), onderwijsprogramma’s, inzet van studenten, doorstroom naar arbeidsmarkt, academische loopbanen.

De tussentijdse mijlpaal in het project is een uitwisselingsdag die zal plaatsvinden op 24 april in Brussel, met de volgende doelstellingen: het engagement van Vlaamse universiteiten (en hun stakeholders) t.a.v. vluchtelingen zichtbaar maken naar de buitenwereld toe en verder mobiliseren van de achterban; ervaringen uitwisselen tussen de universiteiten, met andere onderwijsinstellingen en met andere partners; werksessies van de ronde tafels om voortgang te maken met de aanbevelingen en voorstellen van acties.

Meer informatie bij christine.engelen@uantwerpen.be

(Christine Engelen, Linguapolis, Universiteit Antwerpen)