VU-NT2 schrijft mee aan herziene editie Handboek NT2

Het Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs is volledig herzien. Dit handboek, dat half november verscheen, is een standaardwerk in NT2-docentenopleidingen in Vlaanderen en Nederland. Er zijn twee nieuwe hoofdstukken over ‘leren leren’ en ‘uitspraak’. Binnen de didactiek is er meer aandacht voor differentiatie, feedback en buitenschools leren. Aan dit handboek werkten drie VU-NT2-collega’s mee. Chrissy Hosea schreef de hoofdstukken over Luisteren en Uitspraak, Camille Welie is de auteur van het hoofdstuk over Spreken en de co-auteur van het hoofdstuk over Grammatica en Annemarie Nuwenhoud is medeauteur van het hoofdstuk over Alfabetisering. Oud-collega Bart Bossers schreef de hoofdstukken over Woordenschat en Lezen. Meer informatie is te vinden op de website van Uitgeverij Coutinho.

(Annemarie Nuwenhoud, VU-NT2, Vrije Universiteit Amsterdam)