Toekenning onderzoeksbeurs NT2 leren met visuele beperking

VU-NT2 heeft een onderzoeksbeurs gekregen voor het project ‘Inclusief NT2-onderwijs voor NT2-leerders met een visuele beperking’. Vanaf januari 2024 zijn we gestart met literatuur- en praktijkonderzoek, in opdracht van Stichting Bartiméus en Koninklijke Visio, twee instellingen die zich sterk maken voor de positie van slechtzienden en blinden. Het onderzoek dient een wetenschappelijk en een maatschappelijk doel: hoe kunnen we ervoor zorgen dat blinden en slechtzienden die inburgeren, meer toegang hebben tot NT2-onderwijs en betere begeleiding krijgen? Nu is dat vaak niet het geval en daarin willen we verandering brengen. Camille Welie, coördinator VU-NT2 Research: “Met dit project willen we een bijdrage leveren aan inclusief NT2-onderwijs en kansengelijkheid voor álle NT2-leerders. Op dit moment worden blinde NT2-leerders vaak ontheven van een inburgeringsplicht, maar dat zorgt er ook voor dat ze geen recht op NT2-onderwijs hebben. Dat is funest voor deze groep, juist omdat een goede beheersing van het Nederlands voor privé en werk bij deze leerders vaak zo belangrijk is. Als je blind bent word je geen timmerman, maar kun je met een goede taalvaardigheid wel in de minder praktische beroepen terecht. Voor docenten en taalscholen is het belangrijk om tools in handen te krijgen om deze doelgroep te bedienen.”
Lees verder op onze website.

(Laura Arnesano & Saskia Ligthart, VU-NT2, Vrije Universiteit Amsterdam)