VU voert taaltoets Engels in in de bachelor

De Vrije Universiteit in Amsterdam start in september met een taaltoets Engels voor eerstejaarsstudenten. De VU kent al een verplichte taaltoets Nederlands voor eerstejaars. Studenten die zich inschrijven voor een Engelstalige bachelor leggen niet die Nederlandse toets af, maar een Engelse.  

De taaltoets Engels is ontwikkeld door het Taalcentrum-VU, in opdracht van het College van Bestuur van de VU. De Engelse taaltoets is een onderdeel van het nieuwe taalbeleid van de VU. De eerstejaarstaaltoetsen aan de VU zijn geen toelatingstoetsen: de studenten die de toets afleggen, zijn al toegelaten. De toetsen zijn signalerend: ze geven een indicatie aan studenten over hun academische taalvaardigheid. Als studenten slecht scoren op de taaltoets, moeten ze verplicht deelnemen aan een bijspijkercursus. Toets en bijspijkercursus wordt betaald door de faculteit waaraan de student zich heeft ingeschreven.

Ontwikkelaar Peter Nagel van het Taalcentrum-VU: “Ik heb ernaar gestreefd om een toets te maken die de vaardigheid in het academisch Engels meet. Er zitten onderwerpen in in de bekende categorieën: spelling & punctuation, vocabulary & usage, grammar, reading comprehension, structure, pronunciation en dergelijke. We zitten op dit moment in het proces van pretesten.” De toets bestaat uit 200 items. Hij wordt afgelegd in het toetsprogramma QMP en in TestVision.

Taalcentrum-VU hoopt dat de toets Engels net zo valide zal zijn als de Nederlandse taaltoets. Die Nederlandse toets correleert zeer hoog met studiesucces, zoals uit een omvangrijk statistisch onderzoek is gebleken. De lat ligt hoog.

(Rob Doeve, Taalcentrum-VU, Vrije Universiteit Amsterdam)