Wat studenten schrijven… Een Amsterdamse kerkervaring

Henk Noorland werkt bijna 25 jaar als NT2-docent voor het INTT (Universiteit van Amsterdam). In deze rubriek deelt hij opvallende teksten die hij de afgelopen jaren verzamelde.

Mijn vriend komt uit China. Hij leert ook Nederlands. Misschien weten jullie al dat Chinese mensen problemen met medeklinkers hebben. Ze vinden het moeilijk om R te zeggen, soms zeggen ze L in plaats van R. Daardoor is deze grappige situatie met ons gebeurd:

We zitten in de protestantse kerk in A’dam bij een ERV (Evangelische Roze Viering) in de Keizersgrachtkerk. Dus bij een dienst een paar maanden geleden tijdens het samen bidden van het ‘Onze Vader’ gebed bad mijn vriend luid zo: ‘Onze Vader………………..Geef ons heden ons dagelijks bLood!’

De mensen om ons heen hadden het heel moeilijk om niet te lachen. Ik vond het zo onserieus dat Nederlanders lachen tijdens de kerkdienst om iemands anderstalige accent. Maar wanneer iemand ons wat later de betekenis van Bloot in Nederlands heeft uitgelegd, dan begreep ik wel hoe laat is het.

R.Z.
INTT, Universiteit van Amsterdam
Niveau B1
November 2016