Wat studenten schrijven… Jeugdherinnering

Henk Noorland werkt 30 jaar als NT2-docent voor het INTT (Universiteit van Amsterdam). In deze rubriek deelt hij opvallende teksten die hij de afgelopen jaren verzamelde.

 

Dit was in 1988. Ik was toen zes jaar oud. De zomer was prachtig en de zon glimlachte en gaf belangeloos warmte met elk van haar stralen. We woonden in Hongarije, in de stad Kalocsa. Als je de letters cs vervangt door sh, krijg je het woord Kalosha (in het Russisch betekent dit woord een overschoen). Als kind amuseerde ik me daar altijd mee. Waar woon jij? Ik woon in Kalosha.

Toen was ik bevriend met twee meisjes: Julia en Sasha. Ik herinner me hoe we ons in de struiken verstopten. Daar kuste ik Julia en Sasha telde het aantal kussen. Daarna nam ik Julia bij de hand en leidde haar naar haar ouders.

Toen we aankwamen, beloofde ik hun dat ik met hun dochter zou trouwen. Ik hield mijn belofte niet maar we waren nog een aantal jaren vrienden. Daarna keerde mijn gezin terug naar Rusland (USSR). Ik heb Julia nooit meer gezien.

Voor mij is vriendschap niet zomaar ergens samen naartoe gaan als jij je verveelt. Dit is het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen voor je acties, het vermogen om beloften na te komen en op elk moment klaar te staan om te helpen.

Ik hoop dat Julia me vergaf en begreep dat mijn eer, evenals mijn belofte om met haar te trouwen, in 1990 met geweld naar Rusland werden overgebracht.

D.S.
Mei 2022
Niveau B1-B2