Workshop proofreaders: boeiende uitwisseling van ervaringen

Het Universitair Centrum voor Talenonderwijs werkt met een vast team interne en externe proofreaders. Voor hen organiseerden we in mei een workshop met als doelstelling het werk te uniformiseren en ervaringen uit te wisselen.

Vooraf kreeg iedereen drie korte teksten die ze verbeterd terug moesten sturen. Op basis van de commentaren en verbeteringen van de proofreaders ontstond een zinvolle discussie over verwachtingen van een klant of de meerwaarde van onze dienst t.o.v. goedkopere diensten. Ook werd heel erg in detail gekeken naar verschillende opties bij verbeteringen en bespraken we hoe om te gaan met woordenschat en jargon maar ook structuur en coherentie en zelfs inhoud. Een boeiende uitwisseling die we zeker zullen herhalen!

(Catherine Verguts, UCT, Universiteit Gent)