Workshop writing with or without ChatGPT

In mei verzorgden In’to-collega’s Griet Coupé en Myrte van Hilten twee keer de workshop Writing with or without ChatGPT?  voor medewerkers en studenten van de Radboud Universiteit. Tijdens de workshop maakten ze medewerkers en studenten wegwijs in de laatste ontwikkelingen op het gebied van AI en schrijven. Zo lieten ze zien hoe je AI-tools zoals ChatGPT kunt gebruiken om je schrijfproductiviteit en -kwaliteit te verbeteren. De deelnemers bedachten zelf effectieve prompts waarmee ze ChatGPT om hulp kunnen vragen bij het plannen, schrijven en reviseren van teksten. Aan het eind was er ruimte voor discussie. Daar kwamen interessante vragen naar boven, bijvoorbeeld over de ethische kant van het gebruik van AI bij academische schrijfopdrachten, en de gevolgen ervan voor het toekomstige onderwijs op de universiteit. Uit het aantal aanmeldingen, de interessante discussies die ontstonden en de enthousiaste reacties blijkt dat de interesse in dit onderwerp groot is. We onderzoeken op dit moment hoe we aan deze workshops een vervolg kunnen geven.

(Annick Dankers, In’to Languages, Radboud Universiteit)