WORLDCALL5 in Chili

In Concepción, Chili vindt van 13 tot 18 november 2018 WORLDCALL5, CALLing all the CALLers Worldwide plaats, de wereldconferentie voor computer ondersteund taalonderwijs. Op de eerste dag leidt Lut Baten (ILT KU Leuven) een apart symposium over Capacity building for academic language learning, testing and use for Science and Technology. Er zal op de laatste dag ook een rondetafeldiscussie plaatsvinden waarbij voorgesteld zal worden een LATINCALL Associatie, een zusterorganisatie voor EUROCALL, op te zetten. De idee voor dit symposium is gegroeid uit de resultaten van InterUniversitaire samenwerkingsprojecten van VLIR-IUC die sinds 2004 niet alleen in Cuba, maar ook in Ecuador, Peru, Bolivië en Suriname actief zijn voor wetenschap en technologie. Een optimale kennis van academisch Engels, transparantie in certificering etc.  is voor samenwerking en ontwikkeling van cruciaal belang, maar schiet nog altijd tekort in Latijns-Amerika.

Deze conferentie is belangrijk omdat ze universiteiten wereldwijd samenbrengt op het vlak van e-learning voor taalonderwijs. Het is de eerste keer dat deze conferentie in Zuid-Amerika plaatsvindt. Voor dit symposium delen docenten uit Peru, Ecuador, Chili, Colombia en Cuba hun resultaten al of niet als onderdeel van een ‘dual PhD degree’, van een landelijk project (o.a. testing in Cuba), van taalbeleid aan een faculteit (o.a. in Colombia), of van een gezamenlijk opgezet platform voor e-learning in Ethiopië en Cuba, gesteund door VLIRUOS. Omdat het onderzoek wederzijds gebeurt, levert een joint PhD een dubbel voordeel: het diploma is erkend in het thuisland en in het gastland, en het onderzoek komt ook beide partijen ten goede.

Het internationale symposium beoogt de interactie tussen de betrokken onderzoekers, ontwikkelaars en praktijkmensen verder te bewerkstelligen als duurzame uitkomst onder vorm van een LATIN CALL Ass, maar  uit het debat zou ook een duidelijke state of the art voor toekomstige samenwerkingsprojecten kunnen vloeien. Na zoveel jaren van inzet aan zowel Vlaamse als Zuid-Amerikaanse zijde, schiet de institutionele ondersteuning van academisch Engels in Latijns-Amerika nog duidelijk tekort. Meer samenwerkingsakkoorden, ook met ngo’s,  zouden de banden tussen Europese en Zuid-Amerikaanse universiteiten nauwer kunnen aanhalen om gezamenlijk de noden te overbruggen.

(Lut Baten, ILT, KU Leuven)