NUT-conferentie

Ieder jaar organiseert de NUT een conferentie. De tweedaagse bijeenkomst valt uiteen in verschillende delen:

 • Jaarvergadering voor directeuren met een administratief luik (bespreking van het jaarverslag en de jaarrekening) en een strategisch luik (ambities, ijkpunten voor het komende jaar).
 • Bijeenkomsten van de verschillende themagroepen waarin de realisaties van het afgelopen jaar worden getoond en besproken, en gezamenlijke plannen voor het komende jaar worden opgezet.
 • Studiedag met workshops voor en door medewerkers van de leden.

Naar aanleiding van 25 jaar NUT organiseerde de NUT in 2019 een jubileumconferentie waarop niet alleen NUT-leden, maar ook andere taalprofessionals actief in het hoger en volwassenenonderwijs welkom waren.

 

Flexibilisering van het taalonderwijs

De volgende conferentie werd gepland op 19 en 20 maart 2020 in Tilburg. Wegens het coronavirus werd de conferentie geannuleerd.

 

 


Een overzicht van de NUT-conferenties:

 • 2020: Tilburg
 • 2019: Antwerpen
 • 2018: Groningen
 • 2017: Utrecht
 • 2016: Maastricht
 • 2015: Leuven
 • 2014: Nijmegen
 • 2013: Enschede
 • 2012: Amsterdam
 • 2011: Antwerpen
 • 2010: Tilburg
 • 2009: Gent
 • 2008: Groningen
 • 2007: Antwerpen
 • 2006: Leiden