Paneldiscussie

Taal leren en onderwijzen: wat zeggen de taalwetenschappers?

 

Elke Peters

Elke Peters is hoofd van de onderzoeksgroep Taal, Onderwijs en Samenleving aan de KU Leuven en is als hoofddocente verbonden aan de opleiding Toegepaste Taalkunde op de Antwerpse campus van de KU Leuven. Haar expertise en onderzoeksinteresses omvatten in de eerste plaats vreemdetaalverwerving en woordenschatverwerving. Verder richt haar onderzoek zich ook op meertaligheid, taaltoetsing en taalbeleid. Zij publiceerde recent Woordenschat aanleren in een vreemde taal. Hoe doe je dat? (ACCO) en is hoofdredacteur van het tijdschrift ITL-International Journal of Applied Linguistics.

 

Folkert Kuiken

Folkert Kuiken werkt aan de Universiteit van Amsterdam als bijzonder hoogleraar Nederlands als tweede taal en meertaligheid vanwege de gemeente Amsterdam. Hij is aan dezelfde universiteit tevens wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT) en (mede)auteur van diverse leergangen en handboeken op het gebied van (tweede)taalverwerving.

 

 

Véronique Scheirs

Véronique Scheirs is pedagogical leader at Altissia international and lecturer for German language and linguistics at the Université catholique de Louvain. After more ‘traditional’ teacher training in German and English, and a PhD (2015) on the acquisition of motion expressions by learners of German, her main focus now lies on e-learning and blended learning methodology as well as language testing.

 

 

Moderator: Katrien Verreyken

Katrien Verreyken is docente Nederlandse Taalbeheersing, Academisch en Journalistiek Schrijven en Professionele Communicatie aan de Universiteit Antwerpen, faculteit Letteren & Wijsbegeerte. Daarnaast is ze freelance journaliste voor tal van weekbladen, waaronder het Magazine van de Universiteit, het VOKA-tijdschrift Ondernemers en het MT-Magazine. Ze is tevens actief als copywriter en ghostwriter.

» Inschrijvingen afgesloten

 

 

Met de steun van