NUT-conferentie

NUT-conferentie Amsterdam

Na twee coronajaren konden we op 17 juni 2022 eindelijk weer een ‘live’ NUT-conferentie organiseren. Die vond plaats aan de Universiteit van Amsterdam.

Er werd gekozen voor een eendaagse conferentie, waarop de themagroepen en directeuren konden vergaderen en er verder voldoende tijd voorzien werd voor networking en sociaal contact.

 

Vanaf 2023 organiseert de NUT weer een conferentie die twee dagen duurt. Deze bijeenkomst valt uiteen in verschillende delen:

  • Jaarvergadering voor directeuren met een administratief luik (bespreking van het jaarverslag en de jaarrekening) en een strategisch luik (ambities, ijkpunten voor het komende jaar).
  • Bijeenkomsten van de verschillende themagroepen waarin de realisaties van het afgelopen jaar worden getoond en besproken, en gezamenlijke plannen voor het komende jaar worden opgezet.
  • Studiedag met workshops voor en door medewerkers van de leden.

 


Geen conferenties in 2020 en 2021 omwille van corona

De NUT-conferentie in Tilburg op 19 en 20 maart 2020 kon helaas niet doorgaan. Ook in maart 2021 was het omwille van de coronamaatregelen niet mogelijk een conferentie te organiseren.

In 2022 zal er opnieuw een NUT-conferentie plaatsvinden. In de tussentijd organiseren de verschillende themagroepen wel online bijeenkomsten.

 


NUT-conferentie Tilburg (geannuleerd)
Flexibilisering van het taalonderwijs

Fotografie: Leon van den Broek

Welkom op de website van de NUT-conferentie 2020. Dit jaar strijken we neer in Tilburg en zal de conferentie in het teken staan van flexibilisering van het taalonderwijs. Geheel in lijn met dit idee is de invulling van het programma flexibel en zijn de onderwerpen aangedragen door de leden van de NUT zelf, zodat er voor iedereen interessante sessies zullen zijn op de vrijdagmiddag. Ook in de opzet van sessies hebben we gekozen voor enkele vernieuwende vormen waarin veel ruimte is voor uitwisseling.

In de submenu’s van deze website lees je meer over het exacte programma, vind je alle praktische en logistieke informatie en kun je je uiteraard opgeven.

Inschrijving voor de NUT-conferentie is gesloten. Heb je hier vragen over, neem dan aub contact op met GoNUT2020@tilburguniversity.edu.