Programma

Donderdag 19 maart

Dit programma vindt plaats in en rond het centrum van Tilburg.

Tijd Onderdeel
15:30 Middagprogramma op verschillende locaties
17:30 Borrel
18:30 Diner

 

Vrijdag 20 maart

Het gehele vrijdagprogramma vindt plaats in de CUBE op de Tilburg University campus. Zie Bereikbaarheidc & locatie voor meer informatie.

Tijd Onderdeel
9:00 Ontvangst met koffie en thee
9:30 Vergaderingen: 

Directeurenoverleg
Themagroep Academisch taalgebruik
Themagroep Interculturele communicatie
Themagroep NT2
Themagroep Moderne Vreemde Talen
Themagroep Toetsing
Themagroep Vertalen

12:30 Lunch
13:30 Inleiding middagprogramma en NUT-project van het jaar
13:50 Groepsfoto
14:00 Parallelle sessies, ronde 1
15:15 Parallelle sessies, ronde 2
16:15 Borrel en afsluiting

 

Parallelle sessies

Jarenlang hebben we toegewerkt naar 2020. Het onderwijs zou compleet blended worden, afgestemd op ieders wensen en behoeften en met gebruikmaking van technieken waar we nog niet over zouden durven te dromen. Nu het nieuwe decennium eindelijk is aangebroken, is het tijd om de balans op te maken. Hoe flexibel is ons onderwijs? Hoe komt dat tot uiting? Wat gaat al goed en waar lopen we nog tegenaan? Waren onze dromen te groot of moeten ze nog grootser?

Om een antwoord te vinden op deze vragen, hebben we in december een vragenlijst uitgezet naar alle deelnemende talencentra. We ontvingen 14 ingevulde vragenlijsten retour. Op basis van die input hebben we een programma samengesteld waarin de meest in het oog springende onderwerpen aan bod komen. Echte antwoorden hebben we echter nog niet. Daarom is ook tijdens de sessies rustig achteroverleunen er niet bij; middels diverse formats betrekken we alle deelnemers bij de verschillende onderwerpen en hopen we antwoorden te vinden op de vraag die ons bezig houdt: hoe flexibel is ons onderwijs nu en in de toekomst?

 

Ronde 1 (14.00 uur)

A1          Hybride cursussen

               Pitch & go

Op allerlei plekken in Nederland en Vlaanderen zijn talencentra enthousiast aan de slag gegaan met het ontwerpen van cursussen met kleinere of grotere online componenten. Hoe combineer je face-to-face leren met afstandsleren? Waar moet je rekening mee houden als je dergelijke cursussen in je programma opneemt? In deze sessie zullen drie talencentra aan de hand van een posterpresentatie kort toelichten hoe zo’n mengcursus er bij hen uitziet. We zien voorbeelden van verschillende niveaus NT2 (VU NT2 en Talencentrum RUG) en van een beginnerscursus Russisch (Tilburg University Language Center). Vervolgens is er tijd voor de deelnemers om rond te lopen langs de posters en informatie uit te wisselen. De sessie wordt afgesloten met een plenaire terugkoppeling.

A2          Flexibele schil

               Intervisie

Geen enkel talencentrum kan eromheen: je hebt personeel op oproepbasis nodig of moet zelfstandigen inhuren om pieken op te vangen en risico’s te beperken. Door veranderende wetgeving gaat dit echter niet zomaar. Met name in Nederland laat de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) HR-afdelingen en directeuren van talencentra zweten. Tijdens deze intervisiebijeenkomst is er ruimte om in kleine groepen vraagstukken op tafel te leggen en best practices te delen.

A3          Passend onderwijs in de taalles?

               Pitch & go

In het basis- en voortgezet onderwijs wordt de term ‘passend onderwijs’ veel gebruikt, maar ook in het hoger onderwijs hebben we te maken met een zeer diverse doelgroep: naast de culturele verschillen in onze veelal internationale klassen, zijn er ook verschillen in leerstijlen, vooropleiding en benodigde ondersteuning.  In deze sessie zullen drie talencentra aan de hand van een (poster)presentatie kort toelichten hoe ze omgaan met dergelijke verschillen:

  • Radboud In’to Languages presenteert hun methode om ondersteuning te bieden aan studenten met dyslexie;
  • Het ITAV (Delft) laat zien welke strategieën je kunt gebruiken om gesprekken over persoonlijke onderwerpen in goede banen te leiden;
  • Het Academisch Talencentrum Leiden vertelt hoe ze omgaan met native speakers in hun cursussen academisch Engels.

Na de inleidende presentaties is er tijd voor de deelnemers om rond te lopen langs de posters en informatie uit te wisselen. De sessie wordt afgesloten met een plenaire terugkoppeling.

A4          Artificial Intelligence: hype of lifesaver?

               Debat

Bij sommige talencentra worden er voorzichtige stapjes gezet met het gebruik van AI: in de taalles of juist om de administratieve lasten te verlichten. Is AI inderdaad de toekomst? Het UTLC denkt van wel: in de visie van de Universiteit Twente staat dat in 2023 5% van het werk overgenomen moet zijn door AI. Bij het ILT (Leuven) zijn ze wat sceptischer: een eerste onderzoek leverde niet het gewenste resultaat op. In deze sessie kan eenieder zijn standpunten en argumenten laten horen: is AI echt de toekomst, ook in het taalonderwijs? Of zijn de verwachtingen te hoog? Ook wat taalgebruik is deze sessie flexibel: deelname is mogelijk in het Engels en het Nederlands.

 

 

Ronde 2 (15.15 uur)

B1          Het Talencentrum in 2040

               Creatieve brainstorm

Met 2020 op de kalender is het tijd voor een nieuwe vooruitblik: we gaan ons richten op 2040. In deze workshop kunnen de visionairen onder ons zich helemaal uitleven. Hoe ziet een taalles er in de toekomst uit? Welke faciliteiten zijn er in het klaslokaal aanwezig? Op welke manier geven de docenten les? Zijn er eigenlijk nog wel docenten en klaslokalen? Laat de inspiratie maar vloeien en leef je uit in woord en beeld.

 

B2          Mijn A2 is niet jouw A2 – omgaan met niveauverschillen in de cursussen

               Pitch & go

In sommige cursussen zijn de verschillen in niveau en leertempo groot. Docenten moeten dan (of eigenlijk: altijd) differentiëren, maar zijn er ook meer stelselmatige oplossingen te bedenken? In deze sessie geven drie talencentra een korte posterpresentatie met een mogelijke oplossingsrichting:

  • Talencentrum RUG zet bijvoorbeeld in op groepen die kleinere niveaustappen maken en low-stakes instaptoetsen om zo veel mogelijk groepen met gelijke niveaus te maken.
  • Bij Tilburg University Language Center liggen er plannen om met name cursussen Spaans zodanig vorm te geven dat deelnemers kunnen uitstromen op een lager eindniveau dan vooraf beoogd.
  • Het ILT (Leuven) zoekt de flexibiliteit bijvoorbeeld in het materiaal: door online extra oefeningen aan te bieden en met workshops pogen ze de basiskennis bij te spijkeren van studenten die achterblijven.

Na de inleidende presentaties is er tijd voor de deelnemers om rond te lopen langs de posters en informatie uit te wisselen. De sessie wordt afgesloten met een plenaire terugkoppeling.

B3          Grenzen aan flexibiliteit

               Intervisie

Een hele conferentie in het teken van flexibiliteit, dat is natuurlijk prachtig, maar houdt het ook ergens op? Hoe ga je om met de grote mate van flexibiliteit die men met name bij maatwerktrainingen verwacht? Welke flexibiliteit kan je wel en niet bieden? Hoe houd je je administratie op orde? Hoe kun je kwaliteit waarborgen? Hoe communiceer je de grenzen aan je flexibiliteit? Tijdens deze intervisiebijeenkomst is er ruimte om in kleine groepen vraagstukken op tafel te leggen en best (en worst!) practices te delen.

B4          De vraag is laag – wat nu?

               Pitch & go

Veel talencentra hebben ermee te maken: er ligt een fantastische cursus op de plank, maar het aantal aanmeldingen valt tegen. Wat nu te doen? In deze sessie geven drie verschillende talencentra een korte (poster)presentatie over de door hen gekozen oplossingsrichting. Dit varieert van niveaus en groepen samenvoegen in verschillende constructies tot prijzen aanpassen of gewoonweg cursussen schrappen. Na de inleidende presentaties is er tijd voor de deelnemers om rond te lopen langs de posters en informatie uit te wisselen. De sessie wordt afgesloten met een plenaire terugkoppeling.

Inschrijving voor de NUT-conferentie is gesloten. Heb je hier vragen over, neem dan aub contact op met GoNUT2020@tilburguniversity.edu.