Programma

Donderdag 23 maart

Dit programma vindt plaats in en rond het centrum van Tilburg.

Tijd Onderdeel
15:30 Middagprogramma op verschillende locaties
17:30 / 17:45 Borrel
18:30 Diner

 

Vrijdag 24 maart

Het gehele vrijdagprogramma vindt plaats in gebouw CUBE op de campus van Tilburg University. Zie Bereikbaarheid & locatie voor meer informatie.

Tijd Onderdeel
9:00 Ontvangst met koffie en thee
9:30 Vergaderingen van themagroepen en directeuren
12:30 Lunch
13:30 Groepsfoto
13:45 Inleiding middagprogramma en presentaties NUT-projecten in de kijker
14:15 Parallelle sessies, ronde 1
15:30 Parallelle sessies, ronde 2
16:30 Borrel en afsluiting

Parallelle sessies

Al voor de pandemie werd gesproken over allerlei manieren om het (taal)onderwijs te innoveren. Het onderwijs zou compleet blended worden, afgestemd op ieders wensen en behoeften en met gebruikmaking van technieken waar we nog niet over zouden durven te dromen. COVID bracht sommige van deze ontwikkelingen in een stroomversnelling. Enkele innovaties zijn intussen niet meer weg te denken uit het huidige onderwijs, maar op andere vlakken willen docenten of cursisten gauw weer ‘terug naar het oude’. Nu de pandemie over het hoogtepunt heen is, is het tijd om de balans op te maken. Hoe flexibel is ons onderwijs tegenwoordig? Hoe komt dat tot uiting? Wat gaat al goed en waar lopen we nog tegenaan? Wat voor kansen (of bedreigingen) leveren technologische ontwikkelingen op? Waren onze dromen te groot of moeten ze nog groter?

Om een antwoord te vinden op deze vragen, hebben we een vragenlijst uitgezet naar alle deelnemende talencentra. We ontvingen 15 ingevulde vragenlijsten retour. Op basis van die input hebben we een programma samengesteld waarin de meest in het oog springende onderwerpen aan bod komen. Maar echte antwoorden hebben we nog niet. Daarom is ook tijdens de sessies rustig achteroverleunen er niet bij: middels diverse formats betrekken we alle deelnemers bij de verschillende onderwerpen en hopen we antwoorden te vinden op de vraag die ons bezig houdt: hoe flexibel is ons onderwijs nu en in de toekomst?

 

Ronde 1 (14.15 uur)

A1          De vraag is laag – wat nu?

               Pitch & go

Veel talencentra hebben ermee te maken: er staat een fantastische cursus klaar voor de start, maar het aantal aanmeldingen valt tegen. Wat nu te doen? In deze sessie geven drie verschillende talencentra een korte pitch over de door hen gekozen oplossingsrichting. Na de inleidende presentaties is er tijd voor de deelnemers om rond te lopen en informatie uit te wisselen. De sessie wordt afgesloten met een plenaire terugkoppeling.

 

A2          Toetsing onder de loep

               Intervisie

Nieuwe technologieën en nieuwe vormen van lesgeven brengen ons er onvermijdelijk toe om nieuwe manieren van toetsen te overwegen. In dit proces van het herontwerpen van ons assessmentssysteem kunnen er twijfels ontstaan. Tijdens deze intervisiebijeenkomst is er ruimte om in kleine groepen vraagstukken rondom het thema toetsing op tafel te leggen en ervaringen te delen. Hoe kun je bijv. peer- en self-assessment opnemen als vorm van prestatie-evaluatie? Welke toetsen op afstand zijn er en in hoeverre zijn deze betrouwbaar? En wie zet een taxonomie in bij het ontwerpen van digitale toetsen?

 

A3        Embracing AI? De (on)mogelijkheden van ChatGPT in de taalles

              Creatieve brainstorm

Veel Australische universiteiten hebben met de komst van ChatGPT hun studenten weer met pen en papier de tentamens ingestuurd. Universitaire examencommissies passen gauw hun examenreglementen aan om misbruik van ChatGPT tegen te gaan. Moeten taaldocenten hun CV gaan updaten omdat ze straks overbodig zijn of… biedt artificial intelligence met Large Language Models ook kansen? In deze creatieve sessie is het uitgangspunt dat we moeten innoveren, niet reguleren. Samen gaan we aan de slag met de leerdoelen van het schrijfonderwijs in relatie tot AI. Waar kan AI deze doelen ondersteunen en hoe dan? Moeten we bepaalde leerdoelen aanpassen of helemaal overboord gooien? Hoe verandert de rol van de docent? En hoe kunnen we de toetsing van schrijfvaardigheden anders en beter doen?

 

A4        Omgaan met niveauverschillen binnen de groep

              Pitch & go

In sommige cursussen zijn de verschillen in niveau en leertempo groot. Docenten moeten dan (of eigenlijk: altijd) differentiëren, maar zijn er niet meer stelselmatige oplossingen te bedenken? In deze sessie geven drie talencentra een korte pitch met een mogelijke oplossingsrichting. Te denken valt aan een uitgebreide intake, wisseling van cursus na de eerste lessen, of flexibele uitstroom aan het einde van de cursus. Na de inleidende presentaties is er tijd voor de deelnemers om rond te lopen en informatie uit te wisselen. De sessie wordt afgesloten met een plenaire terugkoppeling.

 

 

Ronde 2 (15.30 uur)

B1        Hybride onderwijs: ja of nee? En hoe dan?

               Debat

Vooral vanwege COVID moesten talencentra tijdelijk nagenoeg compleet online gaan met hun lessen. Eerst met de anderhalve-meterregel en later toen de meeste restricties weer opgeheven werden, werd ook geëxperimenteerd met hybride lesvormen: een deel van de groep was fysiek aanwezig en een ander deel digitaal. Een viertal talencentra gaat met elkaar, en met jullie, in debat over verschillende stellingen rondom het thema “Hybride onderwijs: ja of nee?”

 

B2        “Je staat nog op mute”. Teambuilding tijdens hybride werken

               Pitch & go

De omslag naar thuiswerken en online lesgeven was snel gemaakt, maar later kwamen ook de sociale aspecten in beeld: hoe zorg je dat collega’s elkaar blijven vinden en hou houd je je team bij elkaar? Veel van de oplossingen die in de lockdowns gevonden waren, werden weer teruggedraaid toen de maatregelen verruimd en opgeheven werden. Maar met de komst van het hybride werken, blijkt het toch nodig te blijven om de teambuilding te stimuleren en te faciliteren. In deze pitch & go vertellen drie talencentra welke oplossing ze hiervoor hebben en is er ruimte om hierover door te praten.

 

B3        Talencentra in 2040

              Creatieve brainstorm

“De beste manier om de toekomst te voorspellen is hem zelf te maken”, zei Abraham Lincoln ooit. In deze brainstormsessie kunnen de visionairen onder ons zich helemaal uitleven. Wie helpt mee om een beeld van de toekomst van talencentra te schetsen, onder andere door de (technologische) mogelijkheden die voor het oprapen liggen. Welke denkpatronen moeten we daarvoor doorbreken en hoe kunnen we ons voorstellingsvermogen vergroten? Hoe ziet een taalles er in de toekomst uit? Welke faciliteiten zijn er in het klaslokaal aanwezig? Op welke manier geven de docenten les? Zijn er eigenlijk nog wel docenten en klaslokalen? Laat de inspiratie maar vloeien en leef je uit in woord en beeld.

 

B4        Cursussen gericht op deelvaardigheden

               Pitch & go

Bestrijkt je cursus alle vaardigheden binnen een bepaald taalniveau of is de hele cursus gewijd aan één (of enkele) deelvaardigheden? Het lijkt erop dat dat laatste vooral op hogere niveaus speelt. In deze sessie geven drie talencentra een korte pitch over hun ervaring met cursussen gericht op deelvaardigheden. Op welk taalniveau werkt zo’n format het beste? Duren dergelijke cursussen even lang als een cursus waarin een volledige niveaustap wordt gemaakt of zijn ze juist korter? Hoe zit het met de animo en de wensen van de cursisten? Weten zij zelf goed wat ze nodig hebben? Na de inleidende presentaties is er tijd voor de deelnemers om rond te lopen en informatie uit te wisselen. De sessie wordt afgesloten met een plenaire terugkoppeling.

Neem contact op met GoNUT2023@tilburguniversity.edu als je vragen hebt over de conferentie.