Language Center (Tilburg)

Tilburg University

Language Center

Tjits Roselaar

t.roselaar@tilburguniversity.edu
languagecenter@tilburguniversity.edu

www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/talen

Over het talencentrum

 • Op welke gebieden is het talencentrum actief?
  Academisch taalgebruik, Interculturele communicatie, NT2, Moderne Vreemde Talen, Taalschakeltraject i.h.k.v. de onderwijsroute van de Wet inburgering
 • Welke doelgroepen bedient het talencentrum?
  (internationale) studenten Tilburg University, anderstalige aspirant-studenten, particulieren, externe organisaties
 • Voor welke talen biedt het talencentrum cursussen aan?
  Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Koreaans, Nederlands, Nederlands met Gebaren, Portugees, Spaans
 • In welke vorm(en) biedt het talencentrum cursussen aan?
  Open groepscursussen, Individuele cursussen, Cursussen op maat, Intensieve cursussen (fulltime)
 • Biedt het talencentrum nog andere producten of diensten aan?
  Scriptorium (academisch schrijfcentrum), Editing en correctie, Prebachelorprogramma
 • Hoeveel cursisten bedient het talencentrum jaarlijks?
  5000+
 • Hoeveel medewerkers heeft het talencentrum in dienst?
  ca. 50
 • Wat is de missie en visie van het talencentrum?
  De missie van het Language Center is het verbeteren en uitbreiden van de taalvaardigheid van studenten, universiteitsmedewerkers en hoogopgeleiden uit de regio. Het onderwijs is functioneel is van opzet: beheersing van een taal geen doel op zich, maar een instrument om adequaat te communiceren, kennis op te doen, kritisch te denken en karakter te vormen. Kennis over de taal (grammatica, woordenschat en uitspraak) staat dus in dienst van de taalverwerving. Cursisten leren om vaardigheden in te zetten binnen een academische setting en doen dat (zo snel mogelijk) in de doeltaal.