Radboud in’to Languages (Nijmegen)

sylvia_ppRadboud Universiteit Nijmegen

Radboud in’to Languages

Sylvia van der Weerden

s.vanderweerden@let.ru.nl
info@into.ru.nl

www.into.nl

 

 

Over het talencentrum

 • Op welke gebieden is het talencentrum actief?
  Academisch taalgebruik, Interculturele communicatie, NT2, Moderne Vreemde Talen, Vertalen
 • Welke doelgroepen bedient het talencentrum?
  De instelling waaraan het talencentrum verbonden is, Particulieren, Externe organisaties
 • Voor welke talen biedt het talencentrum cursussen aan?
  Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds, Nederlandse gebarentaal, Latijn, Nieuwgrieks, Oudgrieks, Pools, Turks
 • In welke vorm(en) biedt het talencentrum cursussen aan?
  Open groepscursussen, Individuele cursussen, Cursussen op maat, Summer courses, Intensieve cursussen (fulltime)
 • Biedt het talencentrum nog andere producten of diensten aan?
  We verzorgen communicatietrainingen, vertaal- en redactiewerkzaamheden, geven advies en coaching, scholing aan docenten en we ontwikkelen taaltoetsen en leermiddelen.
 • Hoeveel cursisten bedient het talencentrum jaarlijks?
  5000+
 • Hoeveel medewerkers heeft het talencentrum in dienst?
  50+
 • Wat is de missie en visie van het talencentrum?
  Radboud in’to Languages is het expertisecentrum voor taal en communicatie van de Radboud Universiteit.
  Radboud in’to Languages opent nieuwe werelden voor ambitieuze professionals, wetenschappers en organisaties. We helpen hen hun doelen te bereiken door hen te laten excelleren in taal en communicatie.
  Mondialisering verandert de wereld. Steeds meer acteren organisaties, professionals en academici op internationaal niveau. Maar ook in eigen land zijn taalbeheersing, goede communicatieve vaardigheden en interculturele samenwerking succesfactoren van betekenis. Juist op dit snijvlak biedt Radboud in’to Languages haar diensten aan en willen wij onze positie de komende jaren versterken.
  Aan de naam Radboud in’to Languages herkent u onze verbondenheid met de Radboud Universiteit. Met de keuze voor een Engelse naam verwijzen we zowel naar de toenemende internationalisering als naar de culturele diversiteit van opdrachtgevers en deelnemers.Het woord in’to vormt de verbinding tussen Radboud en Languages, maar vormt tegelijk ook de kern van de naam, en staat voor ons voor diepgang, expertise, betrokkenheid en resultaatgerichtheid. Onze klanten maken steeds meer deel uit van een internationale gemeenschap. Daarin gaat het om meer dan de juiste taal spreken. De apostrof tussen IN en TO is niet alleen een soort grafische gimmick, maar heeft ook betekenis. Het staat voor een vloeiende beweging; van wens naar resultaat, van vraag naar kennis.
  Vanaf 2011 werkt Radboud in’to Languages intensief samen met Wageningen in’to Languages, het talencentrum van Wageningen UR. Met behoud van de eigen identiteit en specifieke aansluiting bij de eigen klantenkring, kunnen wij onze klanten een breder en hoogwaardiger aanbod voor taalvaardigheidsonderwijs en vertaalservices bieden. Door deze bijzondere samenwerking krijgen zowel Radboud in’to Languages als Wageningen in’to Languages een nog sterker academisch en internationaal georiënteerd profiel en zijn we nog beter in staat te investeren in kwaliteitsverbetering en innovatie.