International Office

Saxion

International Office

Harry Raats

h.a.h.raats@saxion.nl

 

M.H. Tromplaan 28
Postbox 70.000
7500 KB Enschede

 

 

Over het talencentrum

 • Op welke gebieden is het talencentrum actief?
  Moderne vreemde talen, NT2, Academisch taalgebruik, Interculturele Communicatie, Vertalen
 • Welke doelgroepen bedient het talencentrum?
  De instelling waaraan het talencentrum verbonden is, op verzoek diensten voor externe relaties
 • Voor welke talen biedt het talencentrum cursussen aan?
  Engels, Duits, Nederlands
 • In welke vorm(en) biedt het talencentrum cursussen aan?
  Cursussen op maat, Groepscursussen, Individuele cursussen
 • Wat is de missie en visie van het talencentrum?
  Een Saxion Language Centre implementeren, dat het in- en externe loket is voor de bestaande taaldiensten binnen Saxion.