Taalcentrum-VU (Amsterdam)

Vrije Universiteit Amsterdam

Taalcentrum-VU

Annette van der Schee

avanderschee@taalcentrum-vu.nl
info@taalcentrum-vu.nl

www.taalcentrum-vu.nl
www.taalloket.nl

 

Over het talencentrum

 • Op welke gebieden is het talencentrum actief?
  Academisch taalgebruik, Moderne Vreemde Talen, Vertalen
 • Welke doelgroepen bedient het talencentrum?
  De instelling waaraan het talencentrum verbonden is, Externe organisaties
 • Voor welke talen biedt het talencentrum cursussen aan?
  Chinees, Engels, Frans, Nederlands
 • In welke vorm(en) biedt het talencentrum cursussen aan?
  Open groepscursussen, Individuele cursussen, Cursussen op maat, Summer courses, Online cursussen
 • Biedt het talencentrum nog andere producten of diensten aan?
  Taaltoetsen. Communicatietrainingen. Tekstredactie (in het Nederlands).
 • Hoeveel cursisten bedient het talencentrum jaarlijks?
  501-1000
 • Hoeveel medewerkers heeft het talencentrum in dienst?
  21-30
 • Wat is de missie en visie van het talencentrum?
  Het Taalcentrum-VU wil mensen verbinden. Wij willen mensen helpen hun doel en hun doelgroepen te bereiken door hun communicatieve competentie te vergroten. We willen mensen aangesloten houden op een veranderende wereld. Zodoende optimaliseren wij voor opdrachtgevers hun zakelijke of professionele communicatie.
  Het Taalcentrum-VU richt zich daarbij primair op het talige aspect van de communicatie.

 

Meld u aan voor onze nieuwsbrief