Talencentrum HAN (Arnhem en Nijmegen)

HAN University of Applied Sciences

Talencentrum

Sabine Maresch

sabine.maresch@han.nl
talencentrum@han.nl

website

 

 

Over het talencentrum

 • Op welke gebieden is het talencentrum actief?
  Academisch taalgebruik, NT2, Moderne Vreemde Talen, Vertalen
 • Welke doelgroepen bedient het talencentrum?
  De instelling waaraan het talencentrum verbonden is, Particulieren, Externe organisaties.
 • Voor welke talen biedt het talencentrum cursussen aan?
  Duits, Engels, Italiaans, Nederlands, Spaans, Papiaments
 • In welke vorm(en) biedt het talencentrum cursussen aan?
  Groepscursussen (regulier en intensief), Cursussen op maat en Individuele begeleiding
 • Biedt het talencentrum nog andere producten of diensten aan?
  Communicatietrainingen, de Taalkamer voor studenten, coaching, redactiewerkzaamheden, ontwikkeling taaltoetsen en leermiddelen, taaltoetstrainingen, schakeljaren voor statushouders.
 • Hoeveel medewerkers heeft het talencentrum in dienst?
  17
 • Wat is de missie en visie van het talencentrum?
  Onze missie: Taal is een kompas in een steeds veranderende wereld. Vaardig zijn in taal geeft vertrouwen en richting aan je professionele leven. Als praktijkgerichte taalspecialisten werken we in een onderwijssetting samen met onze cursisten aan het bereiken van hun doelen, waarbij we recht doen aan verschillen.Onze visie: Om onze missie te verwezenlijken zoeken we continu naar verbindingen binnen en buiten de HAN, zodat:

  • wij een partner zijn in het verwezenlijken van de doelstellingen zoals verwoord in het HAN-IP 2016-2020;
  • ons aanbod ten dienste staat van de verdere internationalisering van de HAN en relaties van de HAN;
  • wij vernieuwingen in gang kunnen zetten met het oog op het beste resultaat en daar ook zelf het voortouw in nemen;
  • ons aanbod is afgestemd op de context van opleidingen van de HAN;
  • wij onze expertise optimaal kunnen inzetten, zodat onze cursisten in elke fase van hun carrière op het door hen gewenste taalniveau hun werk kunnen doen;
  • wij met onze vertalingen van kwaliteit en ons praktisch toepasbaar taalonderwijs in co creatie verbindingen tot stand brengen in de driehoek onderwijs-werkveld-
  • onderzoek;
  • wij als professionals samenwerken in een kwaliteitscultuur waarin de dialoog centraal staat.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief