Talencentrum HAN (Arnhem en Nijmegen)

HAN University of Applied Sciences

Talencentrum

Sabine Maresch

sabine.maresch@han.nl
talencentrum@han.nl

website

 

 

Over het talencentrum

 • Op welke gebieden is het talencentrum actief?
  Academisch taalgebruik, NT2, Moderne Vreemde Talen, Vertalen
 • Welke doelgroepen bedient het talencentrum?
  De instelling waaraan het talencentrum verbonden is, Particulieren, Externe organisaties.
 • Voor welke talen biedt het talencentrum cursussen aan?
  Duits, Engels, Nederlands als eerste en als tweede taal
 • In welke vorm(en) biedt het talencentrum cursussen aan?
  Groepscursussen (op locatie en online), cursussen op maat, individuele begeleiding
 • Biedt het talencentrum nog andere producten of diensten aan?
  Communicatietrainingen, workshops en schrijfcoaching, redactie- en vertaalwerkzaamheden, ontwikkeling taaltoetsen en leermiddelen, taaltoetstrainingen, de onderwijsroute voor hoger opgeleide inburgeraars en leerwerktrajecttrajecten voor hoger opgeleide inburgeraars.
 • Hoeveel medewerkers heeft het talencentrum in dienst?
  21
 • Wat is de missie en visie van het talencentrum?
  De missie van de HAN is het kwalificeren, socialiseren en vormen van studenten voor hun toekomstige beroepspraktijk en burgerschap en het leveren van innovaties in een dynamische, globaliserende en complexe samenleving. Als praktijkgerichte taalspecialisten van het Talencentrum dragen wij bij aan die missie. Onze kernopdracht is dan ook om de taalvaardigheid (in het Nederlands, Engels en Duits) van studenten te versterken en zo bij te dragen aan het afleveren van nationaal en internationaal communicatief vaardige professionals, ondernemers en burgers. Daarbij geloven we in:

  • vraag-gestuurd onderwijs, en waar mogelijk onderwijs op maat. Niet elke student of medewerker past in dezelfde mal en daarom is een divers ondersteuningsaanbod nodig.
  • de kracht van diversiteit; waar nodig bieden we maatwerk ondersteuning om iedereen te kunnen laten participeren, studiesucces te kunnen behalen en zich welkom en thuis te laten voelen.
  • leven lang ontwikkelen om duurzaam inzetbaar te blijven en de toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden;
  • het belang van meertaligheid; meertaligheid start bij een goede beheersing van je moedertaal. Andersom helpt de kennis van andere talen ook bij het ontwikkelen van je moedertaal.
  • de verbindende rol van taal in de multiculturele samenleving.
  • werken en communiceren met de student als partner.