VU-NT2 (Amsterdam)

Vrije Universiteit Amsterdam

VU-NT2

Annemarie Nuwenhoud

vu-nt2@vu.nl

www.nt2.vu.nl

 

Over het talencentrum

 • Op welke gebieden is het talencentrum actief?
  Academisch Nederlands, Nederlands voor internationale studenten, Nederlands voor internationale medewerkers, NT2 voor statushouders en expats.
 • Welke doelgroepen bedient het talencentrum?
  Academisch Nederlands, Nederlands voor internationale studenten, Nederlands voor internationale medewerkers, NT2 voor statushouders en expats.
 • Voor welke talen biedt het talencentrum cursussen aan?
  Nederlands voor anderstaligen en moedertaalsprekers.
 • In welke vorm(en) biedt het talencentrum cursussen aan?
  VU-NT2 Academy: open groepscursussen, Summer courses, Intensieve cursussen (fulltime), Incompany cursussen op maat.
 • Biedt het talencentrum nog andere producten of diensten aan?
  VU-NT2 Professional: voor (aankomend) NT2-docenten en docenten in de volwasseneneducatie, ISK, het vo en mbo: NT2-docentenopleidingen, docentprofessionalisering, assessments EVC-procedure Certificaat Competent docent NT2.
  VU-NT2 Expert: ontwikkeling van lesmateriaal en methoden voor NT2, in samenwerking met interne en externe partners.
  VU-NT2 Research: toegepast taalwetenschappelijk onderzoek NT2, in samenwerking met interne en externe partners.
 • Hoeveel cursisten bedient het talencentrum jaarlijks?
  1001-2000
 • Hoeveel medewerkers heeft het talencentrum in dienst?
  30+
 • Wat is de missie en visie van het talencentrum?
  VU-NT2 wil bijdragen aan een samenleving waarin alle ingezetenen van Nederland, ongeacht hun afkomst of land van herkomst, in onderlinge culturele uitwisseling volwaardig kunnen participeren, passend bij hun talenten, mogelijkheden en ambities. Dat doen we door (bij te dragen aan) het optimaliseren van taalverwerving en goed taalonderwijs Nederlands, waarmee deelnemers eigen doelen voor werk, studie, burgerschap en persoonlijke ontwikkeling kunnen verwezenlijken.
  Door actief te zijn op het gebied van taalonderwijs, docentenopleidingen, materiaalontwikkeling én onderzoek, vindt voortdurend kruisbestuiving plaats tussen praktijk en theorie. Daarbij werken we samen met partners binnen en buiten de VU, zodat we in ons handelen gedreven worden door ontwikkelingen vanuit de wetenschap en de maatschappij. Het belang van de taalleerder staat daarbij altijd voorop.