VU-NT2 (Amsterdam)

 

Vrije Universiteit Amsterdam

VU-NT2

Annemarie Nuwenhoud

vu-nt2@vu.nl

www.nt2.vu.nl

 

Over het talencentrum

 • Op welke gebieden is het talencentrum actief?
  Academisch taalgebruik, NT2
 • Welke doelgroepen bedient het talencentrum?
  De instelling waaraan het talencentrum verbonden is, Particulieren, Externe organisaties
 • Voor welke talen biedt het talencentrum cursussen aan?
  Nederlands
 • In welke vorm(en) biedt het talencentrum cursussen aan?
  Open groepscursussen, Summer courses, Intensieve cursussen (fulltime)
 • Biedt het talencentrum nog andere producten of diensten aan?
  VU-NT2 Professional biedt de volgende diensten aan voor (aankomend) docenten NT2: NT2-docentenopleiding, in-companytrajecten, masterclasses, assessments.
  VU-NT2 Expert biedt diensten op het gebied van ontwikkeling van lesmateriaal en methoden voor NT2 en laaggeletterden, praktisch onderzoek naar de kwaliteit van het NT2-onderwijs.
 • Hoeveel cursisten bedient het talencentrum jaarlijks?
  1001-2000
 • Hoeveel medewerkers heeft het talencentrum in dienst?
  16-20
 • Wat is de missie en visie van het talencentrum?
  VU-NT2 hoort bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Wij bieden taalonderwijs aan voor iedereen die (beter) Nederlands wil leren spreken, schrijven en lezen. Onze cursussen zijn resultaatgericht en van een hoge kwaliteit, met persoonlijke aandacht voor elke cursist.Wij willen tevens, vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid, bijdragen aan de kwaliteit en professionaliteit van het taalonderwijs in Nederland. Dit brengen wij in de praktijk door voortdurende kennisontwikkeling, die wij graag delen met docenten, professionals, bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden die zich bezighouden met taalonderwijs in brede zin. In de vorm van projectgerichte samenwerkingsverbanden, deskundige advisering, praktijkgerichte trainingen en pragmatische innovatie van leermiddelen en –methodes.
  Door de aanwezigheid van onze medewerkers ‘op de werkvloer’ zijn wij als geen ander in staat om de theorie naar de praktijk te vertalen en voor ieder individu of bedrijf het juiste aanbod samen te stellen.
  In ons handelen worden we gedreven door groei en ontwikkeling. Voor de maatschappij, onze cursisten, klanten, partners en medewerkers werken we klant- en resultaatgericht volgens professionele standaarden. Daarbij is de behoefte van onze klant het uitgangspunt. We doen wat we beloven: we zijn praktijkgericht, met de nieuwste academische inzichten als basis.