Over de NUT

De NUT is de vereniging van Nederlandse en Vlaamse Universitaire Talencentra . Deze branchevereniging werd opgericht in 1993. De NUT heeft 25 leden, 5 Belgische en 20 Nederlandse. Daarnaast heeft de NUT 2 geassocieerde leden in Indonesië en Suriname.

De NUT heeft een platform- en forumfunctie

  • Uitwisselen van informatie
  • Delen van kennis en ervaringen
  • Bundeling van expertise
  • Netwerkvorming & internationale dimensie

 

De themagroepen van de NUT

 

Uitwisselen van informatie

 

Delen van kennis en ervaringen

Verschillende geledingen uit de talencentra ontmoeten elkaar tijdens speciale bijeenkomsten en workshops, of op informele basis. Uitwisseling van expertise, netwerkvorming en bundeling van initiatieven worden hierdoor gestimuleerd.
De themagroepen dienen als platform voor de taalcoördinatoren en taaldocenten. Ook de directieleden wisselen jaarlijks ervaringen en best practices uit rondom een beleidsthema: Financiën (2008), Bedrijfsvoering (2009), Kwaliteitszorg (2010), Personeelszaken (2011), Positionering (2012), Branding (2013), Kennismanagement (2014), Reputatiemanagement (2015), Verandermanagement (2016), Positionering & Taalbeleid (2017), LEAN (2018), NUT 2.0 (2019), Personeelsmanagement (2022), Talencentrum 2040 (2023).

 

Netwerkvorming & internationale dimensie

De NUT-leden vormen één groot expertisenetwerk binnen het Nederlandstalige hogeronderwijslandschap. Daarnaast stelt de NUT zich expliciet als doel om zich in Europa te profileren bij relevante instellingen en om samenwerkingsverbanden aan te gaan omtrent taalbeleid en internationalisering. De NUT is lid van CercleS, de federatie van talencentra in het hoger onderwijs in Europa. Leden van de NUT nemen regelmatig actief deel aan internationale netwerken en bijeenkomsten die door CercleS worden geïnitieerd over bijvoorbeeld taalbeleid, onderwijsinnovatie, testing en assessment, de inzet van multimedia en andere relevante thema’s.

 

Bundeling van expertise

De NUT richt zich op de volgende terreinen:

  • Taaldidactiek
  • Taalbeleid in instellingen voor hoger onderwijs
  • Ontwikkelen van lesmateriaal
  • Bedrijfsvoering

Binnen de NUT worden regelmatig projecten geïnitieerd, waarin gelieerde talencentra werken aan een gezamenlijk doel en/of product. Bovendien worden elk jaar op de conferentie en via de nieuwsbrief enkele projecten van de NUT-leden in de kijker geplaatst.