NUT & kwaliteit

Eén van de toelatingscriteria voor een talencentrum dat lid wil worden van de NUT, is het ondertekenen van de Gedragscode. Een verplichte zelfevaluatie, die de leden tweejaarlijks uitvoeren, is onderdeel van deze Gedragscode.

Een zelfevaluatie is een proces waarbij een talencentrum zich belangrijke vragen stelt over zijn kwaliteit. De zelfevaluatie van de NUT bestaat uit een aantal categorieën die voor NUT-talencentra relevant zijn:

  • Kwaliteitsbeleid en onderwijsvisie
  • Toetsing van het leerresultaat
  • Cursusmaterialen
  • Evaluatie van het taalonderwijs
  • Kwalificatie van docenten