Themagroep Academisch taalgebruik

Deze relatief nieuwe themagroep richt zich voornamelijk op de academische (taal-)vaardigheid van zowel studenten als docenten in het Nederlands en Engels. We delen hieraan gerelateerde ervaringen, ideeën en strategieën. We bespreken verschillende leer- en toetsmethoden (niet alleen voor studenten maar ook voor docenten), diagnostische tests, hulpmiddelen en gerelateerde onderwerpen. Binnen de themagroep merken dat we vaak met dezelfde issues te maken hebben en dus veel van elkaar kunnen leren.

Academic Language Skills
This relatively new group mainly focuses on the academic skills of both students and staff in Dutch and English.  Within our group we share experiences and strategies on how we deal with specific arising issues. We also discuss various teaching approaches, methods of assessments (not only for students but also for lecturers), diagnostic tests, academic tools, and numerous other topics.  As many of us face the same issues, we value the opportunity to share ideas and support each other. Together we encourage conversation, share innovations and create an environment that fosters academic language teaching.

 

Themagroepvoorzitter:
Evonne van Genderen – e.e.vangenderen@utwente.nl