Themagroep Interculturele communicatie

De Nederlandse en Vlaamse universiteiten willen hun studenten opleiden tot de professionals  van de toekomst die op een steeds internationaler wordende arbeidsmarkt kunnen opereren, in een globaliserende wereld zonder grenzen. Professionals die, samenwerkend in internationale teams, een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Nederlandse en Vlaamse kenniseconomie en de internationale zakenwereld.

Om dit te kunnen bereiken is het noodzakelijk alle studenten van onze universiteiten, ongeacht hun afkomst of vooropleiding, een aantal vaardigheden aan te reiken die als interculturele competenties kunnen omschreven worden en verder te vertalen zijn als global perspectives, cross-cultural capability, intercultural sensitivity, cultural fluency en cultural agility or dexterity.

Uit onderzoek en internationale samenwerkingsprojecten blijken interculturele competenties  naast taal- en strategische vaardigheden een essentieel onderdeel te zijn voor het bereiken van leerdoelen met het zicht op een internationale carrière. Deze interculturele competenties  moeten de studenten in een bepaalde mate bezitten bij afronding van bacheloropleiding, masteropleiding, PhD, etc.

De talencentra verenigd in de NUT kunnen hierbij een grote rol spelen. Zij kunnen ervoor zorgen dat bewustwording en onderwijs op dit gebied verder ontwikkeld worden op onze universiteiten d.m.v. lezingen, cursussen, trainingen en train-the-trainers activiteiten. Dit kan in de toekomst de “competitive  edge“ worden voor de talencentra binnen hun eigen instellingen. De themagroep Interculturele Communicatie heeft als doel alle academische activiteiten op dit gebied binnen de NUT op de agenda te zetten en te ontwikkelen, d.w.z. onderzoeksprojecten en samenwerkingsverbanden voor onderwijs (helpen) op te zetten en multilaterale discussies en gedachte-uitwisselingen te stimuleren voor nu en in de toekomst.

ic

 

Themagroepvoorzitter:
Erick van den Bercken – erick@babel.nl