Themagroep NT2

De NT2-themagroep bestaat al een geruim aantal jaren dus de leden kennen elkaar goed. Het belangrijkste doel is het in stand houden en uitbreiden van het bestaande netwerk van afdelingen NT2 van de aangesloten universitaire talencentra en het onderling uitwisselen van expertise. Dat betekent dat we bespreken hoe we omgaan met ontwikkelingen en knelpunten binnen het vakgebied NT2 en de afdelingen NT2. Tevens brengen we elkaar op de hoogte van nieuw ontwikkelde lesmaterialen. Afgelopen jaar zijn we gestart met het organiseren van een inhoudelijke bijeenkomst waar iedereen een artikel over onderzoek binnen het vakgebied presenteerde en we met elkaar de implicaties voor het onderwijs bespraken.

Een lid van de themagroep is afgevaardigde in het Platform NT2 in het Volwassenenonderwijs om daar de doelgroep hoogopgeleide anderstaligen onder de aandacht te brengen. Voor externe partijen, bijvoorbeeld de Staatsexamencommissie en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn we een aanspreekpunt om bepaalde informatie  te leveren of een standpunt te bepalen.

 

Themagroepvoorzitter:
Céline Schouten – c.schlief@utwente.nl