Themagroep Toetsing

In januari 2019  is de Themagroep Toetsing opgericht. Het belangrijkste doel van de themagroep is uitwisseling van informatie tussen de verschillende instellingen:

  • Welke taaltoetsen worden er gebruikt ?
  • Hoe functioneren de toetsen?
  • Aan welke (andere) toetsen bestaat eventueel behoefte?

In de themagroep kunnen alle verschillende taaltoetsen aan bod komen: intaketoetsen, vorderingstoetsen NT2 en toetsen academische taalvaardigheid Nederlands en Engels. Ook kan er gesproken worden over het beleid van de instellingen, bijvoorbeeld over aanvullende taaleisen aan studenten.

De leden van de themagroep Toetsing zullen expertise uitwisselen om van elkaar te leren, en elkaar opzoeken daar waar samenwerking gewenst is.

 

Themagroepvoorzitter:
Jorieke Reinders – j.reinders@rug.nl