Themagroep Vertalen

De themagroep Vertalen bestaat uit coördinatoren en andere vertegenwoordigers van de vertaalafdelingen van de verschillende talencentra.

De voornaamste ambities van de NUT-themagroep Vertalen op de korte termijn zijn:

  • Profileren binnen de NUT en CercleS
  • Nationaal en internationaal invloed uitoefenen op besluitvorming over zaken die met vertalen in het algemeen en (hogeronderwijs)terminologie in het bijzonder te maken hebben
  • Digitaal uitwisselen van kennis en hulpmiddelen

De derde ambitie, de digitale uitwisseling van kennis en hulpmiddelen, is iets waar de themagroep zich al geruime tijd mee bezig houdt, met name via de door Nigel Hillen ontwikkelde Higher Education Terms Wiki. In de loop van 2016 willen de themagroepleden ook overgaan tot het uitwisselen van zogenaamde vertaalgeheugens.

 

Themagroepvoorzitter:
Kim Middel – k.p.middel@utwente.nl