Blog

Smakelijke versprekingen

Een NUT-collega vertelt: Ik stond laatst bij de koffieautomaat en omdat ik mijn koffiekaart was vergeten vroeg ik dat aan iemand die daar stond. Het bleek een buitenlandse te zijn met wie ik vervolgens een gesprekje in het Nederlands had. Ik drukte bij cappuccino op ‘sterkte’ om de koffie iets sterker te krijgen. Zij reageerde

Verder lezen

Good practice: Taalmaat, studenten en student-vluchtelingen vinden elkaar

Taalmaat is een project voor en door studenten: Nederlandstalige UAntwerpen-studenten worden gekoppeld aan studenten uit het Taaljaar Nederlands voor anderstaligen in een academische context. Ze treffen elkaar tijdens enkele plenaire activiteiten en daarnaast ook in kleinere taalteams voor informele ontmoetingen waarbij één afspraak geldt: er wordt altijd Nederlands gesproken. Zo creëert Taalmaat extra oefenkansen Nederlands

Verder lezen

NUT-docentendag 19 januari : “terugvoeden” in Brussel

Toegegeven: we waren wat bang.  Op 18 januari had het stormweer lelijk huisgehouden bij onze noorderburen en het treinverkeer lag zelfs de dag nadien nog wat in een knoop maar al bij al lag het uiteindelijke aantal bezoekers dicht bij de negentig. Geen slecht resultaat één dagje na de storm ! Het welkomwoord werd uitgesproken

Verder lezen

Talencentrum Maastricht University: nieuwe alliantie

Het Talencentrum van de UM was het enige TC dat gelieerd was aan de lokale Universiteitsbibliotheek. Deze alliantie gaan we loslaten en we gaan een nieuwe alliantie aan met het CES, dat een onderdeel is van het StudentServicesCentre (SSC) en dat zich ook in de vrije dienstverlening begeeft. Het CES organiseert programma’s voor buitenlandse studenten

Verder lezen

Wat studenten schrijven… Een triest verhaal

Henk Noorland werkt meer dan 25 jaar als NT2-docent voor het INTT (Universiteit van Amsterdam). In deze rubriek deelt hij opvallende teksten die hij de afgelopen jaren verzamelde. Ik herinner het me nog heel goed. Het was een van deze typisch Nederlandse regenachtige dagen in de winter. Ik wachtte op haar voor de ingang van het Concertgebouw. Naast mij

Verder lezen

Webinar Taalcoaching in groepen, 19 februari 2018

VU-NT2 verzorgt regelmatig trainingen voor vrijwilligers, o.a voor Het begint met Taal, de landelijke koepel van organisaties die taalcoaching verzorgen. Op 19 februari en 15 mei staan 2 webinars op het programma. Zie de aankondiging op hun website: Webinar Taalcoaching in groepen, 19 februari 2018 De webinar Taalcoaching in groepen geeft jou een goed beeld van

Verder lezen

Universitaire vertaal- en terminologiedag 2018
Good terminology: the fight against stonecoal English

The annual Terminology Day, traditionally hosted by a member of the NUT group on Translation, aims to bring together translators, academics, experts and everyone else interested in translation and terminology for an afternoon of workshops, presentations and opportunities to share knowledge and experiences. This year the T (Eindhoven) shall be hosting the event on Friday,

Verder lezen

Uit de interculturele hoek…
DMIS and NUT

“In the five years that I’ve studied here I’ve seen many changes at TU/e with respect to internationalization”. And also: “Yes, many positive changes, but the study associations are not very open to us internationals” And further:  “Cosmos (the international student association at TU/e) is really an example of this integration stage”. Here are a

Verder lezen

VLIR-project vluchtelingen: ronde tafels en colloquium op 24 april

De VLIR-werkgroep Gelijke Kansen is gestart met een Vlaanderenbreed vluchtelingenproject. Het einddoel is een geïntegreerde set van actiepunten en beleidsaanbevelingen om de integratie van vluchtelingen aan de Vlaamse universiteiten te bevorderen. Deze nota zal worden bezorgd aan alle universiteitsbesturen, externe stakeholders, en de Vlaamse en federale regeringen. Om gericht te werken werden er acht thematische

Verder lezen

Cercles Conference: Broad Perspectives on Language Education in the Globalized World

Dear Colleague, We would like to invite you to the 15th International CercleS Conference entitled Broad Perspectives on Language Education in the Globalized World, which is going to take place from 6th to 8th September, 2018 in the Centre of Languages and Communication at Poznan University of Technology, Poland. Please, check the conference website  at www.cercles2018.put.poznan.pl for updated

Verder lezen