Blog

Gratis Introduction to Dutch MOOC permanent beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen

Het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen gelooft dat goede taalbeheersing je in staat stelt zelfstandig en vrij te bewegen en je helpt om je een gelijkwaardige gesprekspartner te voelen in een land dat nieuw voor je is. Nederland kent, net als veel landen in Europa, een grote toestroom van Oekraïense vluchtelingen. Wij willen voorzien in

Verder lezen

Frans in 2500 woorden
Met online applicaties

Dit boek biedt je een woordenlijst van de 2500 frequentste woorden aan, samen met meer dan 6000 relevante woordcombinaties uit hedendaagse teksten en krantenartikelen, en met ruim 500 korte zinssnedes uit dagelijkse gesprekken. In overzichtelijke kaders vind je bovendien nuttige tips rond de morfologie van de woorden, het gebruik van voorzetsels en de grammaticale regels.

Verder lezen

Crowdfundingactie voor cursus Engels voor vluchtelingen uit Oekraïne

Vanuit de vluchtelingen die we spraken, kwam een duidelijke hulpvraag: help ons onszelf verstaanbaar te maken, door Engelse les te geven. De Radboud Universiteit wil hen daar graag bij helpen en heeft daarom een crowdfundingactie opgezet. Als het streefbedrag gehaald wordt, zal In’to een cursus Engels voor vluchtelingen uit Oekraïne organiseren. Waarom Engels en geen

Verder lezen

Save the date: NUT-conferentie op 17 juni in Amsterdam

Eindelijk kan het weer: op vrijdag 17 juni organiseert het INTT (UvA) de jaarlijkse NUT-conferentie voor directeuren en coördinatoren in Amsterdam. Omwille van eventuele coronabeperkingen werd er gekozen voor een eendaagse conferentie, waarop de themagroepen en directeuren kunnen vergaderen en er verder voldoende tijd voorzien wordt voor networking en sociaal contact. Meer informatie volgt binnenkort,

Verder lezen

Talencentrum in de kijker: Taalcentrum-VU

Universiteit Twente schreef in de zomer van 2021 een aanbesteding uit voor het vertalen en redigeren van teksten voor alle faculteiten en diensten van de universiteit. In de nieuwe aanbestedingsprocedure kwam het Taalcentrum-VU-vertaalbureau als beste uit de bus. Wij zijn enorm trots en blij dat onze ervaring en expertise zo goed zijn beoordeeld, en dat

Verder lezen

Oproep: online workshops voor taaldocenten

Op het directeurenoverleg van november 2021 werd afgesproken om in 2022 de Docentendag opnieuw te vervangen door enkele online workshops. Deze workshops zullen plaatsvinden tussen april en het einde van het academisch jaar. In 2023 vindt er opnieuw een fysieke bijeenkomst plaats. Kan jij zorgen voor een online workshop voor docenten? Het thema van de

Verder lezen

Het Irma-effect

In Nederland wonen 1,5 miljoen doven en slechthorenden. Zij hebben allemaal behoefte aan meer visuele communicatie. Het merendeel gebruikt gebaren of Nederlandse Gebarentaal (NGT). Sinds Irma Sluis en haar collega-tolken regelmatig op tv verschenen, is er meer aandacht voor gebarentaal. Naarmate meer mensen NGT leren, kunnen doven en slechthorenden beter participeren in de maatschappij. Twee

Verder lezen

Examentrainer ‘Schrijven op B2’ volledig herzien en geactualiseerd

De Staatsexamens NT2 zijn ingrijpend veranderd. Daarom is Schrijven op B2 volledig herzien en geactualiseerd (2021). Deze herziene editie bevat een uitgebreidere uitleg van alle examenonderdelen en een vernieuwde, frisse vormgeving met aansprekende illustraties. De nieuwe oefenwebsite bevat niet alleen alle oefeningen uit het boek, maar ook extra verdieping en digitale oefeningen.   Reeks Staatsexamentraining

Verder lezen

TalenCentrum Defensie bezoekt Austrian Armed Forces Language Institute

Afgelopen november heeft een delegatie vanuit het TalenCentrum Defensie (TCD), onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie, een bezoek gebracht aan het Austrian Armed Forces Language Institute (AAF LI) in Wenen. Dit talencentrum van de Oostenrijkse krijgsmacht toont grote gelijkenissen met ons eigen instituut, zowel in omvang en takenpakket, als in de gekozen toekomstvisie en ervaren

Verder lezen

Wat studenten schrijven… Nieuwsbrief van de sportschool

Henk Noorland werkt 30 jaar als NT2-docent voor het INTT (Universiteit van Amsterdam). In deze rubriek deelt hij opvallende teksten die hij de afgelopen jaren verzamelde.   Kevin rookt twee pakjes sigaretten per dag. Hij doet dit sinds hij 17 is. Nu is hij 37. Kevin heeft ook veel overgewicht, omdat hij nooit sport en

Verder lezen