Blog

Gratis SPEAK! sessies

Sinds eind vorig jaar organiseert Wageningen in’to Languages gratis conversatiebijeenkomsten voor studenten die vloeiender willen worden in het Engels. Deze SPEAK!-sessies organiseert het talencentrum op basis van de vele verzoeken van studenten om meer gelegenheden om hun Engelse spreekvaardigheid te oefenen. De bijeenkomsten vinden plaats tijdens de lunchpauze en studenten kletsten over allerlei zaken in het

Verder lezen

Een inspirerende NUT-docentendag in Rotterdam

Op een zonovergoten vrijdag 7 februari 2020 vond de NUT-Docentendag plaats op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het thema ‘De veranderende rol van de docent’ werd ingekleurd met 15 workshops waar veel belangstelling voor was. Farshida Zafar verzorgde daaraan voorafgaand een inspirerende keynote (zie de powerpointpresentatie). Sommige deelnemers hebben een video opgenomen in de studio’s van

Verder lezen

Over taal, identiteit en ecologie in de 21ste eeuw

Ons taalkundige ecosysteem is uit balans. Dat heeft o.a te maken met de rol van het Engels als taal van de globalisering. Linguapolis-taaldocent Frank van Splunder beschrijft deze ontwikkelingen in zijn boek Language is Politics. Exploring an ecological approach to language. Taal is politiek in de zin dat mensen taal gebruiken om zich uit te drukken en

Verder lezen

EU Project ‘CATAPULT’ – Computer-Assisted Training And Platforms to Upskill LSP Teachers

Hierbij willen we alle collega’s bedanken die gehoor gegeven hebben aan onze oproep in de NUT-nieuwsbrief van oktober 2018 om deel te nemen aan de enquête van het project ‘CATAPULT’ (meer details over het project hieronder). U heeft bijgedragen aan het in kaart brengen van de behoeften van (taal) docenten met betrekking tot de professionele

Verder lezen

Ervaringen van een stagiair bij het TCD

In de maanden januari en februari doorliep Jessie Geldtmeijer, student Taal-en Letterkunde aan de Universiteit Antwerpen, haar stage bij het Talencentrum Defensie in Breda, waar ze zowel Team Vertalingen als Team Opleidingen I kwam versterken. Hoe heeft Jessie deze stageperiode beleefd?   Hoe ben je bij het TCD terechtgekomen? Mijn vader werkt bij de douane.

Verder lezen

Smakelijke versprekingen

Een NT2-cursist uit de groep halfgevorderden schrijft: Gisteren heb ik mijn been gebroken en daarom ga ik vandaag een nieuw been kopen.   Een cursist NT2 op B2-niveau oefent met voorbeeldexamens voor Staatsexamen NT2, programma II, onderdeel spreken. Bij een van de opdrachten moet hij aangeven aan welke regels een kassamedewerker van de supermarkt zich

Verder lezen

Wat studenten schrijven… Schoon

Henk Noorland werkt meer dan 25 jaar als NT2-docent voor het INTT (Universiteit van Amsterdam). In deze rubriek deelt hij opvallende teksten die hij de afgelopen jaren verzamelde.   Een nieuwe taal leren kan leuk zijn en er zijn grappige situaties wanneer je de nieuwe taal probeert te gebruiken. Ik zal je vertellen over een grappige gebeurtenis die ontstond

Verder lezen

Meld je nu aan voor de NUT-docentendag 2020

Op 7 februari 2020 vindt de NUT-docentendag plaats op campus Woudestein van de Erasmus universiteit Rotterdam.  Het thema van de dag is ‘De veranderende rol van de docent’. Alles verandert … lesmateriaal, lesmethodes, studenten, universiteiten en hogescholen. Daarmee is ook de rol van de docent aan voortdurende verandering onderhevig. Dat kan uitdagend zijn. Het biedt nieuwe mogelijkheden,

Verder lezen

Voorbereidingen NUT-conferentie in volle gang

Het duurt nog even tot de NUT-conferentie van 19 en 20 maart 2020, maar het Tilburg University Language Center is al hard bezig met de voorbereidingen. Het eerste en belangrijkste actiepunt was het vaststellen van het thema en dat is “flexibilisering” geworden. Dit wordt niet alleen het gespreksonderwerp; ook de uitvoering van de conferentie krijgt

Verder lezen

Oefenboek bij Nederlands voor buitenlanders (2019)

Onlangs is het oefenboek verschenen dat aansluit bij de nieuwste editie van het tekstboek Nederlands voor buitenlanders (BOOM, 2019). Dit tekstboek staat ook bekend als het ‘groene boek’ van NT2-leerlijn de Delftse Methode. Het tekstboek met zijn online leeromgeving komt het beste tot zijn recht in een cursusopzet met conversatielessen van ongeveer een uur,  waarnaast

Verder lezen