Blog

Flipping the Classroom in de praktijk – Studiemiddag Themagroep MVT

Op 23 juni 2017 vond de vijfde jaarlijkse studiemiddag plaats van de Themagroep Moderne Vreemde Talen (MVT). Deze keer verzorgde Wageningen in’to Languages de middag met als thema ‘Flipping the Classroom in de praktijk’. De middag werd ingeleid door een ‘Flipping-specialist’ van In’to: Katherine Anderton. In haar presentatie ‘Embracing the flipped classroom’ deed zij de

Verder lezen

Wat studenten schrijven… Een interview

Henk Noorland werkt meer dan 25 jaar als NT2-docent voor het INTT (Universiteit van Amsterdam). In deze rubriek deelt hij opvallende teksten die hij de afgelopen jaren verzamelde. Ik heb hem op een van de Amsterdamse bruggen ontmoet. Het was een regenachtige avond. Hij stond daar alsof hij de druppels die over hem stroomden niet voelde, maar ik geloofde

Verder lezen

LINK: doelgericht van 0 naar A2
De nieuwe lesmethode voor laag – en middenopgeleide NT2 cursisten

LINK is een thematische lesmethode die in allerlei lessituaties ingezet kan worden: in  groepsonderwijs, in  1 op 1 lessituaties en ook  bij zelfstandig werken en begeleiding op afstand. Met LINK kan eenvoudig maatwerk worden geleverd en worden gedifferentieerd. In LINK wordt veel geluisterd, gelezen en natuurlijk vanaf het eerste begin veel gepraat. De thema’s bieden

Verder lezen

Docenten en trainers Radboud in’to Languages leren van, over en met elkaar

Deskundigheidsdag 2017, het eerste interne congres van In’to Languages, was met ruim vijftig deelnemende docenten van alle niveaus en talen een groot succes. Hiermee laat In’to Languages zien dat het zich wil inzetten om zijn docenten te helpen zich professioneel te ontwikkelen en hun kennis uit te bouwen, en zo hun loopbaan naar een hoger

Verder lezen

Uit de interculturele hoek…
What is culture shock and how to deal with it!

Hello stranger! Let’s imagine you’ve been in your new environment for a few weeks now and you’ve just started a new study or career at one of the NUT-member institutions in the Netherlands or Flanders.  You are very enthusiastic about this all, of course. You are now in what we call in intercultural jargon the

Verder lezen

Opening Café de las Lenguas @ Harmoniekantine RUG

Op 14 september heeft Anje Dijk, directrice van het Talencentrum, het nieuwe Café de las Lenguas officieel geopend in de Harmoniekantine van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze editie van het taalcafé werd met 59 taalleerders erg goed bezocht. Na een aantal jaar in het nabijgelegen café PS te hebben gezeten is Café de las Lenguas blij met deze nieuwe locatie die ruimte biedt voor groei.

Verder lezen

Het DNA van Nederland – Jan Renkema

Uit veel peilingen blijkt dat Nederland tot de gelukkigste landen ter wereld behoort. Hoe is het ons door de eeuwen heen gelukt om zo’n koppositie te verwerven? Zit er iets in het karakter van Hollanders, Groningers en Brabanders waardoor een klein land groot kan zijn? Wat zit er in ons DNA? Wie moet dit lezen?

Verder lezen

VIOT-conferentie 17-19 januari 2018: Duurzame Taalbeheersing

Van 17 tot en met 19 januari 2018 vindt in Groningen de veertiende VIOT-conferentie plaats. Tijdens deze driedaagse conferentie van de Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing staat het thema Duurzame Taalbeheersing centraal. In negentig lezingen en zeven symposia wordt de aandacht gevestigd op de vraag wat in theorievorming, onderzoek en toepassingen op het terrein van de

Verder lezen

NUT-jaarverslag 2016-2017 beschikbaar via de website

Op de jaarlijkse NUT-conferentie in maart bezorgt het NUT-bestuur telkens het jaarverslag aan de NUT-directeuren. Vanaf dit jaar wordt het jaarverslag ook aan alle andere geïnteresseerden ter beschikking gesteld via de NUT-website.  In de rubriek “Over de NUT” kan je het Jaarverslag downloaden, ook in het Engels. Veel leesplezier!

Verder lezen

HOVO en VU-NT2 organiseren themadag Inburgering en Integratie

Op 5 juli 2017 van 11.00 tot 15.30 uur organiseert HOVO Amsterdam samen met VU-NT2 een themadag op de VU over inburgering en integratie. Het doel van de themadag is om  twee groepen met elkaar in contact brengen die elkaar in het dagelijks leven niet al te vaak tegenkomen.   Programma ‘s Morgens vertelt prof.

Verder lezen