Blog

Crowdfundingactie voor cursus Engels voor vluchtelingen uit Oekraïne

Vanuit de vluchtelingen die we spraken, kwam een duidelijke hulpvraag: help ons onszelf verstaanbaar te maken, door Engelse les te geven. De Radboud Universiteit wil hen daar graag bij helpen en heeft daarom een crowdfundingactie opgezet. Als het streefbedrag gehaald wordt, zal In’to een cursus Engels voor vluchtelingen uit Oekraïne organiseren. Waarom Engels en geen

Verder lezen

Save the date: NUT-conferentie op 17 juni in Amsterdam

Eindelijk kan het weer: op vrijdag 17 juni organiseert het INTT (UvA) de jaarlijkse NUT-conferentie voor directeuren en coördinatoren in Amsterdam. Omwille van eventuele coronabeperkingen werd er gekozen voor een eendaagse conferentie, waarop de themagroepen en directeuren kunnen vergaderen en er verder voldoende tijd voorzien wordt voor networking en sociaal contact. Meer informatie volgt binnenkort,

Verder lezen

Talencentrum in de kijker: Taalcentrum-VU

Universiteit Twente schreef in de zomer van 2021 een aanbesteding uit voor het vertalen en redigeren van teksten voor alle faculteiten en diensten van de universiteit. In de nieuwe aanbestedingsprocedure kwam het Taalcentrum-VU-vertaalbureau als beste uit de bus. Wij zijn enorm trots en blij dat onze ervaring en expertise zo goed zijn beoordeeld, en dat

Verder lezen

Oproep: online workshops voor taaldocenten

Op het directeurenoverleg van november 2021 werd afgesproken om in 2022 de Docentendag opnieuw te vervangen door enkele online workshops. Deze workshops zullen plaatsvinden tussen april en het einde van het academisch jaar. In 2023 vindt er opnieuw een fysieke bijeenkomst plaats. Kan jij zorgen voor een online workshop voor docenten? Het thema van de

Verder lezen

Het Irma-effect

In Nederland wonen 1,5 miljoen doven en slechthorenden. Zij hebben allemaal behoefte aan meer visuele communicatie. Het merendeel gebruikt gebaren of Nederlandse Gebarentaal (NGT). Sinds Irma Sluis en haar collega-tolken regelmatig op tv verschenen, is er meer aandacht voor gebarentaal. Naarmate meer mensen NGT leren, kunnen doven en slechthorenden beter participeren in de maatschappij. Twee

Verder lezen

Examentrainer ‘Schrijven op B2’ volledig herzien en geactualiseerd

De Staatsexamens NT2 zijn ingrijpend veranderd. Daarom is Schrijven op B2 volledig herzien en geactualiseerd (2021). Deze herziene editie bevat een uitgebreidere uitleg van alle examenonderdelen en een vernieuwde, frisse vormgeving met aansprekende illustraties. De nieuwe oefenwebsite bevat niet alleen alle oefeningen uit het boek, maar ook extra verdieping en digitale oefeningen.   Reeks Staatsexamentraining

Verder lezen

TalenCentrum Defensie bezoekt Austrian Armed Forces Language Institute

Afgelopen november heeft een delegatie vanuit het TalenCentrum Defensie (TCD), onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie, een bezoek gebracht aan het Austrian Armed Forces Language Institute (AAF LI) in Wenen. Dit talencentrum van de Oostenrijkse krijgsmacht toont grote gelijkenissen met ons eigen instituut, zowel in omvang en takenpakket, als in de gekozen toekomstvisie en ervaren

Verder lezen

Wat studenten schrijven… Nieuwsbrief van de sportschool

Henk Noorland werkt 30 jaar als NT2-docent voor het INTT (Universiteit van Amsterdam). In deze rubriek deelt hij opvallende teksten die hij de afgelopen jaren verzamelde.   Kevin rookt twee pakjes sigaretten per dag. Hij doet dit sinds hij 17 is. Nu is hij 37. Kevin heeft ook veel overgewicht, omdat hij nooit sport en

Verder lezen

Voorbereidend leerwerktraject in de zorg

In november 2021 is het HAN-Talencentrum, samen met HAN-Verpleegkunde en 7 zorginstellingen in de regio Arnhem-Nijmegen, een voorbereidend hbo-leerwerktraject gestart voor statushouders met een achtergrond in de zorg. In dit 7-maandse traject worden hoger opgeleide statushouders met minimaal NT2 B1 niveau voorbereid op instroom in de deeltijdopleiding verpleegkunde én begeleid in het vinden van een

Verder lezen

Winter into Summer…!

Dit nieuwtje in het Nederlands? Zie onderaan deze pagina.   Do you facilitate others’ intercultural development? Do you want to build intercultural competence in your students or faculty? February we held the annual Winter School on Intercultural Competence, which unexpectedly had to go online. This year’s edition has been particularly remarkable. It has been an

Verder lezen