Blog

Oproep voor bijdragen NACV Expertmeeting 29 januari 2016

Geachte leden en belangstellenden van het NACV, beste collega’s, Met genoegen kondigen wij de 12e NACV Expertmeeting aan. Hij zal gehouden worden op vrijdag 29 januari 2016 in Leiden. De organisatie is in handen van het Expertisecentrum Academische Vaardigheden. We zullen tijdens deze Expertmeeting de blik richten op de toekomst: wat is er te verwachten op het gebied

Verder lezen

Congres Het talige brein in Nijmegen

Op 12 november organiseert het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (RCSW) samen met het Donders Institute in Nijmegen Het talige brein; een congres over nieuwe inzichten uit de wetenschap voor het onderwijs van morgen. Tijdens het congres komt aan bod: Taalverwerking in onze hersenen Voor- en nadelen van meertaligheid Dyslexie en taalontwikkelingsstoornissen ICT toepassingen en gedifferentieerd

Verder lezen

Studiemiddag 9 oktober 2015: De veranderende leeromgeving

Op vrijdagmiddag 9 oktober vindt op de Volksuniversiteit in Amsterdam de derde studiemiddag plaats van de werkgroep ICT en Blended Learning van de BVNt2. Het thema is “de veranderende leeromgeving“. Het Nt2-onderwijs verandert in snel tempo. Steeds vaker gebruiken leerders en docenten digitale apparaten (smartphonesbijvoorbeeld) en applicaties (apps zoals Duolingo of Quizlet) in hun leerproces

Verder lezen

Standard Setting Expert Meeting in Antwerpen

Naar aanleiding van de aanbeveling van de experts van de ITACE-visitatie in april 2014, Henk Kuijper en Dave Allen, vond voor de ITACE for Lecturers (Interuniversity Test of Academic English) een standard setting meeting plaats met interne experts van de KU Leuven, UAntwerpen, UGent en VUB (IUTC) en externe experts uit UHasselt, KU Leuven, TU

Verder lezen

App “Hoi Holland!” gelanceerd

Op 13 mei 2015 is de app Hoi Holland! officieel door NUFFIC gelanceerd. Via deze zogenaamde serious game maken internationale studenten kennis met de Nederlandse taal en cultuur. De NUT is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de app, die inmiddels al ruim 5700 keer is gedownload. Meer informatie en een demofilmpje vind je op

Verder lezen

Workshop proofreaders: boeiende uitwisseling van ervaringen

Het Universitair Centrum voor Talenonderwijs werkt met een vast team interne en externe proofreaders. Voor hen organiseerden we in mei een workshop met als doelstelling het werk te uniformiseren en ervaringen uit te wisselen. Vooraf kreeg iedereen drie korte teksten die ze verbeterd terug moesten sturen. Op basis van de commentaren en verbeteringen van de

Verder lezen

Teaching Languages to Caregivers: filmopnames verbinden oud en jong

In dienstencentrum en serviceflats De Olijftak in Antwerpen stonden onlangs filmopnames op de agenda. Studenten van de Antwerpse International Academy for Film and Television (IAFT) filmden er in opdracht van Linguapolis dialogen tussen zorgmedewerkers en senioren. De dialogen maken deel uit van een cursus Nederlands voor anderstalige zorgkundigen, die Linguapolis in het kader van het

Verder lezen

Nieuws van het NUT-bestuur

  Een deelnemer aan de Jaarvergadering in Leuven formuleerde een mooie suggestie in zijn evaluatieformulier: een rubriek in de nieuwsbrief waarin het NUT-bestuur informatie geeft over de beslissingen die genomen worden tijdens de bestuursvergaderingen. Daar gaan we graag op in!   Op de vergaderingen van 23 april en 4 juni 2015 kwamen de volgende zaken

Verder lezen

Uit de interculturele hoek…
Churches and social responsibility in The Netherlands and Flanders

It was a sunny day in Amsterdam and I was doing some sightseeing with an Italian girlfriend. Walking past churches she would invariably ask about the names, after which saint they were named, etc. Passing near the Moses and Aaron Church I ventured to say that it was not used as a church anymore, but

Verder lezen

Uitgesproken NUT

In deze rubriek bespreekt een NUT-lid drie opmerkelijke uitspraken i.v.m. taal die hij of zij de afgelopen maanden heeft gehoord of gelezen. Deze keer: Sabine Steemans, coördinator Nederlands voor anderstaligen bij Linguapolis, Universiteit Antwerpen.   Uitspraak: ‘Van der Horst denkt dat over 500 jaar het Nederlands niet meer bestaat.’ Waarzo: www.scientias.nl Hoezo: Dit is de

Verder lezen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief