Blog

Eén-op-één taalcoaching voor NT2-leerders

Vanaf dit academiejaar biedt het ILT van de KU Leuven ook één-op-één taalcoaching voor NT2-leerders aan. Studenten hebben per gevolgde cursus recht op 4 keer een halfuur individuele begeleiding. Die begeleiding wordt vastgelegd in overleg met de docent. De coachingssessie focust vooral op grammaticale of woordenschatgerelateerde taalkwesties; voor andere problemen kan de student terecht in

Verder lezen

Het UCT deed mee aan de Week van het Nederlands

“Van 10 tot en met 17 oktober 2015 vindt voor het eerst de Week van het Nederlands (#WvhN) plaats. Met dit initiatief wil de Taalunie aandacht vragen voor de meerwaarde van het Nederlands. Taal biedt kansen op sociaal, cultureel en bedrijfseconomisch vlak. Tijdens de Week van het Nederlands worden in Vlaanderen en Nederland talloze activiteiten georganiseerd die het

Verder lezen

Nieuwe VU-NT2 clip: ‘Meneer Janssen – Hoe heet je?

Bij de start van het collegejaar verzorgt VU-NT2 elk jaar een crash course ‘Everyday Dutch’ voor zo’n 300 nieuwe internationale VU-studenten. Een van de onderdelen van de crash course is ‘Hoe stel je jezelf voor in het Nederlands?’. Docent Willem Janssen wilde dat dit jaar op een ludieke manier aanpakken en schreef een lied speciaal

Verder lezen

Uit de interculturele hoek…
One man and three women on a rowing boat

It was a beautiful sunny day and a man took his mother, his wife and his daughter for a trip on his rowing boat. All four people were delighted by this short voyage. But suddenly the weather deteriorated and a heavy storm set in. The boat came in great difficulties and eventually overturned and sank.

Verder lezen

Gratis workshops Europese Dag van de Talen

Na het succes van vorig jaar, organiseerde Radboud in’to Languages ook dit jaar weer vier gratis aan taal gerelateerde workshops voor alle medewerkers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Dat deed het expertisecentrum voor taal en communicatie op 25 september opnieuw in het kader van de Europese Dag van de Talen die elk jaar

Verder lezen

Schrijfcentrum zet student op weg naar sterkere tekst

Dit academiejaar kunnen studenten, die moeite hebben met het schrijven van een wetenschappelijk tekst, terecht bij het nieuwe Schrijfcentrum van het Instituut voor Levende Talen (ILT). Het centrum corrigeert niet hun bestaande teksten, maar tracht de student inzicht te bieden in het schrijfproces door gerichte vragen te stellen over structuur en stijl. Met de juiste

Verder lezen

Oproep voor bijdragen NACV Expertmeeting 29 januari 2016

Geachte leden en belangstellenden van het NACV, beste collega’s, Met genoegen kondigen wij de 12e NACV Expertmeeting aan. Hij zal gehouden worden op vrijdag 29 januari 2016 in Leiden. De organisatie is in handen van het Expertisecentrum Academische Vaardigheden. We zullen tijdens deze Expertmeeting de blik richten op de toekomst: wat is er te verwachten op het gebied

Verder lezen

Congres Het talige brein in Nijmegen

Op 12 november organiseert het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (RCSW) samen met het Donders Institute in Nijmegen Het talige brein; een congres over nieuwe inzichten uit de wetenschap voor het onderwijs van morgen. Tijdens het congres komt aan bod: Taalverwerking in onze hersenen Voor- en nadelen van meertaligheid Dyslexie en taalontwikkelingsstoornissen ICT toepassingen en gedifferentieerd

Verder lezen

Studiemiddag 9 oktober 2015: De veranderende leeromgeving

Op vrijdagmiddag 9 oktober vindt op de Volksuniversiteit in Amsterdam de derde studiemiddag plaats van de werkgroep ICT en Blended Learning van de BVNt2. Het thema is “de veranderende leeromgeving“. Het Nt2-onderwijs verandert in snel tempo. Steeds vaker gebruiken leerders en docenten digitale apparaten (smartphonesbijvoorbeeld) en applicaties (apps zoals Duolingo of Quizlet) in hun leerproces

Verder lezen

Standard Setting Expert Meeting in Antwerpen

Naar aanleiding van de aanbeveling van de experts van de ITACE-visitatie in april 2014, Henk Kuijper en Dave Allen, vond voor de ITACE for Lecturers (Interuniversity Test of Academic English) een standard setting meeting plaats met interne experts van de KU Leuven, UAntwerpen, UGent en VUB (IUTC) en externe experts uit UHasselt, KU Leuven, TU

Verder lezen