Blog

Uit de interculturele hoek…
One man and three women on a rowing boat

It was a beautiful sunny day and a man took his mother, his wife and his daughter for a trip on his rowing boat. All four people were delighted by this short voyage. But suddenly the weather deteriorated and a heavy storm set in. The boat came in great difficulties and eventually overturned and sank.

Verder lezen

Gratis workshops Europese Dag van de Talen

Na het succes van vorig jaar, organiseerde Radboud in’to Languages ook dit jaar weer vier gratis aan taal gerelateerde workshops voor alle medewerkers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Dat deed het expertisecentrum voor taal en communicatie op 25 september opnieuw in het kader van de Europese Dag van de Talen die elk jaar

Verder lezen

Schrijfcentrum zet student op weg naar sterkere tekst

Dit academiejaar kunnen studenten, die moeite hebben met het schrijven van een wetenschappelijk tekst, terecht bij het nieuwe Schrijfcentrum van het Instituut voor Levende Talen (ILT). Het centrum corrigeert niet hun bestaande teksten, maar tracht de student inzicht te bieden in het schrijfproces door gerichte vragen te stellen over structuur en stijl. Met de juiste

Verder lezen

Oproep voor bijdragen NACV Expertmeeting 29 januari 2016

Geachte leden en belangstellenden van het NACV, beste collega’s, Met genoegen kondigen wij de 12e NACV Expertmeeting aan. Hij zal gehouden worden op vrijdag 29 januari 2016 in Leiden. De organisatie is in handen van het Expertisecentrum Academische Vaardigheden. We zullen tijdens deze Expertmeeting de blik richten op de toekomst: wat is er te verwachten op het gebied

Verder lezen

Congres Het talige brein in Nijmegen

Op 12 november organiseert het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (RCSW) samen met het Donders Institute in Nijmegen Het talige brein; een congres over nieuwe inzichten uit de wetenschap voor het onderwijs van morgen. Tijdens het congres komt aan bod: Taalverwerking in onze hersenen Voor- en nadelen van meertaligheid Dyslexie en taalontwikkelingsstoornissen ICT toepassingen en gedifferentieerd

Verder lezen

Studiemiddag 9 oktober 2015: De veranderende leeromgeving

Op vrijdagmiddag 9 oktober vindt op de Volksuniversiteit in Amsterdam de derde studiemiddag plaats van de werkgroep ICT en Blended Learning van de BVNt2. Het thema is “de veranderende leeromgeving“. Het Nt2-onderwijs verandert in snel tempo. Steeds vaker gebruiken leerders en docenten digitale apparaten (smartphonesbijvoorbeeld) en applicaties (apps zoals Duolingo of Quizlet) in hun leerproces

Verder lezen

Standard Setting Expert Meeting in Antwerpen

Naar aanleiding van de aanbeveling van de experts van de ITACE-visitatie in april 2014, Henk Kuijper en Dave Allen, vond voor de ITACE for Lecturers (Interuniversity Test of Academic English) een standard setting meeting plaats met interne experts van de KU Leuven, UAntwerpen, UGent en VUB (IUTC) en externe experts uit UHasselt, KU Leuven, TU

Verder lezen

App “Hoi Holland!” gelanceerd

Op 13 mei 2015 is de app Hoi Holland! officieel door NUFFIC gelanceerd. Via deze zogenaamde serious game maken internationale studenten kennis met de Nederlandse taal en cultuur. De NUT is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de app, die inmiddels al ruim 5700 keer is gedownload. Meer informatie en een demofilmpje vind je op

Verder lezen

Workshop proofreaders: boeiende uitwisseling van ervaringen

Het Universitair Centrum voor Talenonderwijs werkt met een vast team interne en externe proofreaders. Voor hen organiseerden we in mei een workshop met als doelstelling het werk te uniformiseren en ervaringen uit te wisselen. Vooraf kreeg iedereen drie korte teksten die ze verbeterd terug moesten sturen. Op basis van de commentaren en verbeteringen van de

Verder lezen

Teaching Languages to Caregivers: filmopnames verbinden oud en jong

In dienstencentrum en serviceflats De Olijftak in Antwerpen stonden onlangs filmopnames op de agenda. Studenten van de Antwerpse International Academy for Film and Television (IAFT) filmden er in opdracht van Linguapolis dialogen tussen zorgmedewerkers en senioren. De dialogen maken deel uit van een cursus Nederlands voor anderstalige zorgkundigen, die Linguapolis in het kader van het

Verder lezen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief