Blog

Save the date: 10 jaar Linguapolis

Op 16 september 2016 viert Linguapolis zijn 10-jarig bestaan. Alle NUT-leden zijn welkom in Antwerpen: hou je mailbox in de gaten! (Christine Engelen, Linguapolis, Universiteit Antwerpen)

Verder lezen

Smakelijke versprekingen

Een taaldocent NT2 vertelt: Ik kwam een student tegen bij het parkeren van mijn fiets in de fietsenrekken. Hij zei tegen me:”Wat een mooie fiets heb jij.” De fiets ziet er inderdaad stoer uit met een groot frame, maar hij is in de loop der jaren gaan roesten omdat wij geen schuur hebben en hij

Verder lezen

NUT-conferentie Maastricht – geslaagde editie 2016

Op 3 en 4 maart 2016 werd de NUT-jaarconferentie georganiseerd in Maastricht, door het Maastricht University Language Centre. Dit jaar wisten maar liefst 80 collega directeuren en coördinatoren hun weg naar Maastricht te vinden, met als doel te netwerken, in themagroepen ontwikkelingen op het vakgebied en projecten te bespreken, en van elkaar over “best practices” te leren in

Verder lezen

Afscheid en verwelkoming NUT-bestuursleden

Op het Directeurenoverleg tijdens de NUT-conferentie in Maastricht werd afscheid genomen van bestuursleden Ivet van der Eerden (Vrije Universiteit Amsterdam) en Peter Wilms van Kersbergen (Maastricht University). Zij werden in de bloemetjes (en de chocolade) gezet voor hun werk voor de NUT de afgelopen jaren. Sylvia van der Weerden (Wageningen UR) stelde zich kandidaat om toe

Verder lezen

Themagroep Academisch taalgebruik – NUT-conferentie Maastricht

Bij de vergadering van deze themagroep waren dit jaar 16 groepsleden van 12 verschillende talencentra te vinden. De bijeenkomst startte met een workshop over het aanleren van academisch vocabulaire, waarbij enthousiast gespeeddatet werd en we de effectiviteit van verschillende woordenschatoefeningen bespraken. We voerden discussies over de thema’s ‘correct’ vs. communicatief taalgebruik (wat is in een

Verder lezen

Themagroep Interculturele communicatie – NUT-conferentie Maastricht

Op vrijdag 4 maart kwam de jongste NUT-themagroep Interculturele Communicatie (IC) bijeen voor haar  tweede plenaire vergadering. De allereerste vergadering werd vorig jaar in Leuven gehouden. Een tiental instellingen met een of meerdere vertegenwoordigers waren aanwezig. Op de agenda stonden o.m. de volgende onderwerpen: Stand van zaken IC bij de vertegenwoordigde instellingen: wat er zoal leeft en borrelt in onze

Verder lezen

Themagroep Moderne Vreemde Talen – NUT-conferentie Maastricht

De jaarlijkse vergadering van de themagroep MVT kende dit jaar een zeer goede opkomst. In totaal waren er 13 deelnemers van 10 verschillende talencentra aanwezig. Na de gebruikelijke punten opening, jaarverslag 2015 en voorzitterschap/secretaris kwamen we te spreken over het punt uitwisseling. Inmiddels beschikken we als themagroep naast de traditionele maillijst over drie samenwerkingstools: een

Verder lezen

Themagroep NT2 – NUT-conferentie Maastricht

De vergadering van de themagroep NT2 was druk bezocht, er waren 15 personen onder wie enkele nieuwe. Na de goedkeuring van het jaarverslag van 2015 heeft Berna de Boer verslag uitgebracht van een overleg dat zij met DUO, UAF en OCSW heeft gehad over de problemen die verschillende taalinstituten ondervonden met DUO-leningen voor de cursussen

Verder lezen

Themagroep Vertalen – NUT-conferentie Maastricht

De vergadering van de themagroep Vertalen stond de afgelopen NUT-dagen in het teken van twee zaken: de Erasmus+-aanvraag van de CercleS Translation Focus Group (TFG) en de presentatie van Marilyn Hedges (Leiden) over teaching translation. Na de opening en het traditionele voorstelrondje (ten bate) van de nieuwe leden, nam Julia Harvey (Groningen) het woord om

Verder lezen

Uitgesproken NUT

In deze rubriek bespreekt een NUT-lid drie opmerkelijke uitspraken i.v.m. taal die hij of zij de afgelopen maanden heeft gehoord of gelezen. Deze keer: Eric Tiggeler van het Taalcentrum-VU. Eric is neerlandicus: hij ontwikkelt cursussen voor het Taalcentrum-VU en is schrijver van een groot aantal taaladviesboeken.   Uitspraak: ‘Maîtresse en enquête mogen hun hoedje houden’ Waarzo: De Standaard

Verder lezen