Blog

Workshop proofreaders: boeiende uitwisseling van ervaringen

Het Universitair Centrum voor Talenonderwijs werkt met een vast team interne en externe proofreaders. Voor hen organiseerden we in mei een workshop met als doelstelling het werk te uniformiseren en ervaringen uit te wisselen. Vooraf kreeg iedereen drie korte teksten die ze verbeterd terug moesten sturen. Op basis van de commentaren en verbeteringen van de

Verder lezen

Teaching Languages to Caregivers: filmopnames verbinden oud en jong

In dienstencentrum en serviceflats De Olijftak in Antwerpen stonden onlangs filmopnames op de agenda. Studenten van de Antwerpse International Academy for Film and Television (IAFT) filmden er in opdracht van Linguapolis dialogen tussen zorgmedewerkers en senioren. De dialogen maken deel uit van een cursus Nederlands voor anderstalige zorgkundigen, die Linguapolis in het kader van het

Verder lezen

Nieuws van het NUT-bestuur

  Een deelnemer aan de Jaarvergadering in Leuven formuleerde een mooie suggestie in zijn evaluatieformulier: een rubriek in de nieuwsbrief waarin het NUT-bestuur informatie geeft over de beslissingen die genomen worden tijdens de bestuursvergaderingen. Daar gaan we graag op in!   Op de vergaderingen van 23 april en 4 juni 2015 kwamen de volgende zaken

Verder lezen

Uit de interculturele hoek…
Churches and social responsibility in The Netherlands and Flanders

It was a sunny day in Amsterdam and I was doing some sightseeing with an Italian girlfriend. Walking past churches she would invariably ask about the names, after which saint they were named, etc. Passing near the Moses and Aaron Church I ventured to say that it was not used as a church anymore, but

Verder lezen

Uitgesproken NUT

In deze rubriek bespreekt een NUT-lid drie opmerkelijke uitspraken i.v.m. taal die hij of zij de afgelopen maanden heeft gehoord of gelezen. Deze keer: Sabine Steemans, coördinator Nederlands voor anderstaligen bij Linguapolis, Universiteit Antwerpen.   Uitspraak: ‘Van der Horst denkt dat over 500 jaar het Nederlands niet meer bestaat.’ Waarzo: www.scientias.nl Hoezo: Dit is de

Verder lezen

Smakelijke versprekingen

Een deelnemer aan een cursus Duits schreef deze mooie “valse vriend” op: Ich habe mit meiner Freundin Berlin besucht. Die Reise war ein Gift für ihren Geburtstag. Een student in zelf-analyse schreef het volgende over zijn presentatie: I believe I managed to transfer my massage to the audience and make them familiar with my topic.

Verder lezen

Adviesrapport ‘Vaart met taalvaardigheid in het hoger onderwijs’

Op dinsdag 3 maart kreeg minister Jet Bussemaker het adviesrapport “Vaart met taalvaardigheid; Nederlands in het hoger onderwijs” uitgereikt door de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren. Ze kreeg het rapport aangeboden in haar hoedanigheid van voorzitter van het Comité van Ministers van de Taalunie. De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren adviseert het Comité van Ministers

Verder lezen