Blog

Smakelijke verspreking

Heb je ook een smakelijke verspreking gehoord? Eén adres: info@nut-talen.eu.   Van een economiestudent: Because of the low interest rates, lenders are cheaper and therefore mortgage rates are falling. Van een rechtenstudent: The understanding graph shows the difference between female and male lawyers in the past century, in particular from 1960 till 2016.

Verder lezen

Gratis webinarreeks Oekraïens

We zagen dat veel mensen in Nederland de vluchtelingen uit Oekraïne een warm hart toedragen, mensen in huis namen, in de klas kregen of er via hun werk mee in contact kwamen. Daarbij kregen we al heel snel vragen van mensen of we ze misschien konden helpen met het verkrijgen van een basis Oekraïens. Als

Verder lezen

Wat studenten schrijven… Zonder

Henk Noorland werkt 30 jaar als NT2-docent voor het INTT (Universiteit van Amsterdam). In deze rubriek deelt hij opvallende teksten die hij de afgelopen jaren verzamelde.   Het gebeurde op mijn eerste dag in Nederland toen ik hier naartoe verhuisde met mijn partner. Het was niet mijn eerste keer in Nederland, ik was hier al

Verder lezen

Gratis Introduction to Dutch MOOC permanent beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen

Het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen gelooft dat goede taalbeheersing je in staat stelt zelfstandig en vrij te bewegen en je helpt om je een gelijkwaardige gesprekspartner te voelen in een land dat nieuw voor je is. Nederland kent, net als veel landen in Europa, een grote toestroom van Oekraïense vluchtelingen. Wij willen voorzien in

Verder lezen

Frans in 2500 woorden
Met online applicaties

Dit boek biedt je een woordenlijst van de 2500 frequentste woorden aan, samen met meer dan 6000 relevante woordcombinaties uit hedendaagse teksten en krantenartikelen, en met ruim 500 korte zinssnedes uit dagelijkse gesprekken. In overzichtelijke kaders vind je bovendien nuttige tips rond de morfologie van de woorden, het gebruik van voorzetsels en de grammaticale regels.

Verder lezen

Crowdfundingactie voor cursus Engels voor vluchtelingen uit Oekraïne

Vanuit de vluchtelingen die we spraken, kwam een duidelijke hulpvraag: help ons onszelf verstaanbaar te maken, door Engelse les te geven. De Radboud Universiteit wil hen daar graag bij helpen en heeft daarom een crowdfundingactie opgezet. Als het streefbedrag gehaald wordt, zal In’to een cursus Engels voor vluchtelingen uit Oekraïne organiseren. Waarom Engels en geen

Verder lezen

Save the date: NUT-conferentie op 17 juni in Amsterdam

Eindelijk kan het weer: op vrijdag 17 juni organiseert het INTT (UvA) de jaarlijkse NUT-conferentie voor directeuren en coördinatoren in Amsterdam. Omwille van eventuele coronabeperkingen werd er gekozen voor een eendaagse conferentie, waarop de themagroepen en directeuren kunnen vergaderen en er verder voldoende tijd voorzien wordt voor networking en sociaal contact. Meer informatie volgt binnenkort,

Verder lezen

Talencentrum in de kijker: Taalcentrum-VU

Universiteit Twente schreef in de zomer van 2021 een aanbesteding uit voor het vertalen en redigeren van teksten voor alle faculteiten en diensten van de universiteit. In de nieuwe aanbestedingsprocedure kwam het Taalcentrum-VU-vertaalbureau als beste uit de bus. Wij zijn enorm trots en blij dat onze ervaring en expertise zo goed zijn beoordeeld, en dat

Verder lezen

Oproep: online workshops voor taaldocenten

Op het directeurenoverleg van november 2021 werd afgesproken om in 2022 de Docentendag opnieuw te vervangen door enkele online workshops. Deze workshops zullen plaatsvinden tussen april en het einde van het academisch jaar. In 2023 vindt er opnieuw een fysieke bijeenkomst plaats. Kan jij zorgen voor een online workshop voor docenten? Het thema van de

Verder lezen

Het Irma-effect

In Nederland wonen 1,5 miljoen doven en slechthorenden. Zij hebben allemaal behoefte aan meer visuele communicatie. Het merendeel gebruikt gebaren of Nederlandse Gebarentaal (NGT). Sinds Irma Sluis en haar collega-tolken regelmatig op tv verschenen, is er meer aandacht voor gebarentaal. Naarmate meer mensen NGT leren, kunnen doven en slechthorenden beter participeren in de maatschappij. Twee

Verder lezen