Expertisewijzer

 

Nota’s over taal

KNAW

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap

 

Talen voor Nederland (februari 2018)

Nederlands en/of Engels?
Taalkeuze met beleid in het Nederlands hoger onderwijs

VSNU

Vereniging van Universiteiten

 

Internationaliseringsagenda Hoger Onderwijs (mei 2018)

Beroepsverenigingen

Anela

Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap

http://www.anela.nl/
BELTA

The Belgian English Language Teachers Association

http://www.beltabelgium.com/
BVLF

Vereniging van de Belgische Leraren Frans
van de Vlaamse Gemeenschap

http://www.bvlf.org/
BVNt2

Beroepsvereniging van docenten Nederlands als Tweede Taal

http://www.bvnt2.org/

 

CEL-ELC

Conseil européen pour les langues – European Language Council

http://www.celelc.org/
Cercles

European Confederation of Language Centres in Higher Education

http://www.cercles.org/en/
Genootschap Onze Taal

Vereniging voor taalliefhebbers:

–    Tijdschrift waarin over alle aspecten van de taal geschreven wordt

–    Taaladviesdienst

https://onzetaal.nl/
ICLON – Leiden

Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing

http://www.iclon.leidenuniv.nl/
IUTC

Interuniversitair Testing Consortium

http://www.iutc.be/
IVN

Internationale Vereniging voor Neerlandistiek

http://www.ivnnl.com/
Nederlands-Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs http://www.taalbeleidhogeronderwijs.org/platform/
NGTV

Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

www.ngtv.nl
Vlaams Forum Taalbeleid en Taalondersteuning Hoger Onderwijs http://www.forumtaalbeleidhogeronderwijs.be/
VLLT

Vereniging van Leraren in Levende Talen

http://www.levendetalen.nl/
VDSN

Vereniging Docenten Spaans in Nederland

http://www.vdsn.nl/
VVZC

Vlaamse Vereniging voor Zakelijke Communicatie

http://www.vvzc.be/

 Beleidsorganen 

EP-Nuffic

Expertise- en dienstencentrum voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs

https://www.nuffic.nl/
EPOS https:/www.epos-vlaanderen.be/
Huizen van het Nederlands

 

http://www.huizenvanhetnederlands.be/

 

Nederlandse Taalunie

Beleidsorganisatie van Nederland, Vlaanderen en Suriname voor de Nederlandse taal

http://taalunie.org/
Taaunieversum / Nederlandse Taalunie

 

http://taalunieversum.org/
VLHORA

Vlaamse Hogescholenraad

http://www.vlaamsehogescholenraad.be/be-nl/index.html
VLIR

Vlaamse interuniversitaire raad

http://www.vlir.be/
VLOR

Vlaamse Onderwijsraad

http://www.vlor.be/
VLUHR

Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad

http://www.vluhr.be/
VSNU

Vereniging van Universiteiten

http://www.vsnu.nl/

Instrumenten / verenigingen voor taalondersteuning en kwaliteitsbewaking

ALTE

Association of Language Testers in Europe

http://www.alte.org/
Blik op Werk

Onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut

http://www.blikopwerk.nl/
Cambridge English

Taaltesten

http://www.cambridgeenglish.org/
CEFR – Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen

Europees referentiekader talen

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp

 

http://www.erk.nl/

De Taalsector

Sectornieuws voor taalprofessionals

http://www.taalsector.be/cms/
EALTA

European Association for Language Testing and Assessment

http://www.ealta.eu.org/
KET-KIT

Kwaliteitsinstrument Taalonderwijs

http://www.kwaliteitsgroep.nl/ket-kit-2.html
Klascement

Gratis leermiddelennetwerk

http://www.klascement.be/
Kwaliteitsgroep NT2

 

http://www.kwaliteitsgroep.nl/
Les

Vakblad voor NT2-docenten

http://tijdschriftles.nl/
Levende Talen tijdschriften

 

http://www.levendetalen.nl/detail_page.phtml?&publish=Y&text02=vllt_tijdschrift&nav=ltt
Taalblad

Online immersie Nederlands

http://www.taalblad.be/
Taaltelefoon

De taaldienst van de Vlaamse Overheid

http://www.taaltelefoon.be/

 

TOEFL: How to pass the TOEFL

 

www.discoverbusiness.us/education/online-mba/resources/toefl/
Vrt taalnet

De taaldienst van de openbare omroep in Vlaanderen

http://www.vrt.be/taal/

 

Taaltesten

Cambridge English Language Exams

 

http://www.cambridgeenglish.org/exams/
CNaVT

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

http://www.cnavt.org/main.asp
DELE

Diplomas de Español como Lengua Extranjera

http://www.dele.org/
DELF – DALF

Diplôme d’études en langue française

Diplôme approfondi de langue française

http://www.delfdalf.fr/
Goethe-Zertifikat http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/enindex.htm
IELTS

International English Language Testing System

http://www.ielts.org/
ITACE

Interuniversitaire taaltests Academisch Engels

http://www.itace.be/
ITNA

Interuniversitaire taaltest Nederlands voor anderstaligen

http://www.itna.be/
Staatsexamen NT2

 

https://www.hetcvte.nl/item/staatsexamens_nt2
TCF

Test de Connaissance du Français du ministère de l’Education nationale

http://www.ciep.fr/tcf
TEF

Test d’Évaluation en français de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris

http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci93/test-evaluation-francais

http://www.francais.cci-paris-idf.fr/tef-et-etef/

TestDAF

Test Deutsch als Fremdsprache

https://www.testdaf.de/
TOEFL

Test of English as a Foreign Language

http://www.ets.org/toefl