TalenCentrum Defensie (Breda)

Nederlandse Defensie Academie

TalenCentrum Defensie (TCD)

P. Teeuw

TCD.NLDA@mindef.nl

www.defensie.nl/cdc

 

Over het talencentrum

 • Op welke gebieden is het talencentrum actief?
  Academisch taalgebruik, Interculturele communicatie, Moderne Vreemde Talen, Vertalen
 • Welke doelgroepen bedient het talencentrum?
  De instelling waaraan het talencentrum verbonden is
 • Voor welke talen biedt het talencentrum cursussen aan?
  Duits, Engels, Frans, Nederlands, andere talen via contract partners
 • In welke vorm(en) biedt het talencentrum cursussen aan?
  Cursussen op maat, Intensieve cursussen (fulltime), Online cursussen
 • Biedt het talencentrum nog andere producten of diensten aan?
  Vertalingen en (operationele) tolkondersteuning
 • Hoeveel cursisten bedient het talencentrum jaarlijks?
  1001-2000
 • Hoeveel medewerkers heeft het talencentrum in dienst?
  41-50
 • Wat is de missie en visie van het talencentrum?
  Taal is meer dan grammatica en woordenschat. Taal draagt bij aan begrip en kennis, taal helpt invloed uit te oefenen, taal stelt in staat een boodschap effectief over te brengen. Het TalenCentrum Defensie is meer dan taal.Het TalenCentrum Defensie (TCD) draagt bij aan een effectieve en hoogwaardige internationale en interculturele communicatie van defensiepersoneel en de defensieorganisatie, op zowel uitvoerend, operationeel, beleidsmatig als diplomatiek niveau.
  Het TCD vertaalt, leidt op, traint, levert operationele tolkdiensten en geeft advies en ondersteuning op het gebied van taal in de militaire context.
  Als onderdeel van Defensie leveren wij een uniek product en staan wij naast onze collega’s. Wij zijn deskundig, innovatief, efficiënt en proactief. Alles wat wij doen, doen wij vanuit onze grote betrokkenheid bij, en verwevenheid met, het militaire bedrijf.